Instalace nové kamery v Kročehlavech, vybudování dětského hřiště u ubytovny pro neplatiče, nasvícení ulice pod nemocnicí, nebo pokračování úspěšného kurzu sebeobrany pro ženy, to jsou jedny z projektů, které pro letošní rok v rámci prevence kriminality chystají města Kladno a Slaný.

Projekty budou v obou městech sice ještě projednávány komisemi a musejí je odsouhlasit rady měst, ale první posvěcení od starostů už mají. Vedoucí oddělení krizového řízení prevence kriminality a obrany kladenského magistrátu Petra Černá Kladenskému deníku sdělila, že město v letošním roce bude žádat o dotace na pět záměrů.

„První projekt je reinstalace kamery na náměstí Svobody. Z kamene v parku, kde je dosud umístěna, ji odejmeme a instalujeme do Kročehlav někam do prostoru bytové zástavby poblíž Shopping Jihu, kde by měla monitorovat i kruhový objezd. Místo ale ještě upřesníme. Park v centru je totiž nyní monitorován duplicitně ještě kamerou na prvním obytném domě ve směru do Rozdělova,“ uvedla Černá.

V letošním roce by Kladno chtělo také začít s programem Konzultant pro lokální partnerství, jehož cílem je větší integrace a zasíťování organizací působících v sociální oblasti. V návrzích je také popsán projekt Střecha, který je směrován speciálně na žáky učiliště ve Vrapicích. „Jednalo by se o volnočasové aktivity, jež bychom pro tyto děti objednali a realizovali. V loňském roce se tak uskutečnila například návštěva aquaparku, in-line bruslení nebo paintball,“ sdělila.

Kladenská vedoucí oddělení krizového řízení prevence kriminality a obrany také zmínila, že v letošním roce by podle předběžného návrhu mělo být vybudováno hřiště pro nejmenší děti v prostoru ubytovny bývalého masokombinátu. „Jednalo by se opravdu o zázemí s pískovištěm a několika prolézačkami,“ upřesnila Černá.

Tato myšlenka potěšila ředitele kladenské pobočky společnosti Člověk v tísni Milana Greinedera.„I když se může zdát, že hřiště nemusí dlouho vydržet, pro obyvatele to bude mít velký význam v tom, že město pro ně něco udělalo. Nám to umožní zpestřit aktivity, které v objektu u bývalého masokombinátu pravidelně organizujeme,“ zhodnotil Greineder.

Poslední letošní projekt v rámci prevence kriminality by pak podle plánu mělo být Odpoledne v Kladně. Petra Černá k němu sdělila, že by se jednalo o komplexní program pro žáky základních škol se zaměřením na volnočasové aktivity.

Stejný počet projektů jako v Kladně mají pro letošní rok naplánovaný i Slánští. Preventista městského úřadu Ludovít Šikorský uvedl, že v programu jsou dva investiční záměry, dva ze sociální oblasti a jeden informativní. „Znovu budeme usilovat o dotace na osvícení rizikových míst ulice pod nemocnicí. Druhým projektem z oblasti investic bude žádost o dotace na kamerová oka. Ta bychom chtěli umístit na autobusové nádraží a hlídala by místa, kam dálkově řízené kamery nevidí,“ řekl Šikorský.

Ze sociální oblasti je plánováno pokračování úspěšného programu Prázdninový pobyt, který by v letošním roce měl být rozšířen ještě o poprázdninovou péči. „Pobyty pro vybrané děti rizikových sociálních skupin úspěšně pořádáme už dva roky, a proto jsme se je rozhodli prodloužit i na období začátku školní docházky,“ upřesnil slánský preventista.

Mnohé slánské ženy pravděpodobně potěší, že i v tomto roce by měl pokračovat Kurz sebeobrany. „Rozhodli jsme se ho rozšířit i pro dívky a těm by měla být věnována polovina času. Proto oslovíme všechny čtyři zdejší střední školy a chtěli bychom zapojit také žákyně devátých ročníků základních škol,“ uvedl Šikorský.

Posledním z řady projektů bude vytvoření již třetí publikace, tentokrát zaměřené na děti a mládež. „Bude se jednat o kalendář na rok 2011 s radami o celé škále problémů od trestné činnosti, přes dopravu po přestupky nebo šikanu. Děti v něm k dané tematice vždy naleznou několik vět a obrázek s popisovanou situací. Kalendáře budeme distribuovat na všechny školy, do diagnostického ústavu a také do Městského domova pro děti a mládež Ostrov. Zbylé dostanou k dispozici strážníci městské policie na besedy s dětmi, policisté a budou také v infocentru,“ dodal preventista.