Potvrdil ovšem jeho následný převoz za účelem likvidace do kladenského krematoria Tranquillitas Bohemia. Zde měl být tedy následně spálen. Zda se tak opravdu stalo, není dosud jisté. Společnost Tranquillitas Bohemia se k celé záležitosti odmítla vyjádřit. Zmíněným důvodem byla nepřítomnost celého vedení. Nikoho se nám bohužel nepodařilo zastihnout.

S otázkou, zda je možné na patologickém oddělení ztratit některou část lidského těla či ji lze odcizit, jsme se obrátili na primáře kladenské patologie Milana Janouška.„Vedeme velmi přísnou evidenci každé dělohy, nohy nebo jiné lidské části,“ uvedl primář. „Je zcela nemožné, aby cokoliv bylo odcizeno. Odnést si s sebou nějakou tělní složku by mohl pouze vlastní zaměstnanec patologie a to je též prakticky nemožné,“ upřesnil.

Od chvíle, kdy jsou části lidských těl od něj samotného odděleny, se ocitají v útrobách patologického oddělení. Zde jsou nejprve odebrány vzorky a číselně označeny. „Z každé sebemenší části je odebrán vzorek, jenž je znovu vyšetřen. Zbytek, který již nepotřebujeme, je určen k likvidaci,“ uvedl primář. Když je tento počáteční proces proveden, jsou dle vlastní specifikace části rozděleny.

Tkáně, jako jsou lidské vnitřnosti poškozené nádorem nebo jinými příčinami, jsou ponořeny do Formolu. Jedná se o roztok zabraňující jejich rozkladu a případnému pachu a čpění. Takto může být lidská tkáň uložena tři i čtyři roky. V případě, že na patologii doputuje větší lidská část, například noha či ruka, je uložena do speciálního mrazicího boxu, který je umístěn přímo v oddělení patologie.

V tomto stavu dále čekají části lidských těl a tkáně na odvoz do spalovny. „Máme dohodu s kladenským krematoriem Tranquillitas Bohemia. Jezdí sem tak každý druhý den,“ konstatoval Janoušek. „Záleží tady na tom, kolik je materiálu nebo jak se umírá,“ upřesnil. Ostatky z kladenské i pražské nemocnice se v určitém množství nashromáždí v dřevěných bednách ve velikosti rakve a zlikvidují ve spalovně Tranquillitas.