Zemní práce v Husově ulici jsou pro pěší i řidiče nyní sice poněkud omezující, ale tím větší komfort by opravy měly lidem přinést už na podzim.

Dlouhodobě plánované úpravy potrvají do listopadu. Vše se koná za plného provozu. Nejvíce je v místě v těchto dnech vidět těžkou techniku, ale i archeology, kteří zde provádí od minulého týdne standardní průzkum.

Jelikož historie města Slaného sahá hluboko do středověku, nezřídka jsou při stavbách nalezeny zajímavé artefakty. K těm nejvýznamnějším patří například slánský stříbrný poklad objevený v roce 1948 před bývalým panským špýcharem v Palackého ulici.

Tehdy na něj narazil dělník při skrývce půdy pro úpravu chodníku. Vykopaná hliněná nádobka obsahovala 973 stříbrných mincí o váze jednoho kilogramu.

Plán oprav a úprav

Co se týká současnosti, cílem revitalizace Husovy ulice – Londy, je celková změna vzhledu a uspořádání. „Zhotovitel stavby zpracoval plán organizace výstavby, podle kterého budou individuálně informováni majitelé přilehlých domů a provozoven o postupu prací a zároveň budou plánována omezení provozu.

Revitalizace se bude týkat kanalizace a vodovodu, rozšíří se chodníky, srovná úroveň vozovky a chodníků, bude položena nová žulová dlažba, nainstalováno nové veřejné osvětlení a doplněny budou nové lavičky a odpadkové koše.

Celkově bude posílena funkce pěší zóny. Výsledek projektu by měl korespondovat s historickým charakterem památkové zóny," sdělila mluvčí Městského úřadu ve Slaném Lucie Pohanková.

Přestože se vedení města muselo odchýlit od původního projektu architekta Jaroslava Sýkory, ve kterém byla zahrnuta také fontána v prostoru před spořitelnou, na druhé straně se podařilo rekonstrukci Husovy ulice za původních 35,5 milionu korun výrazně zlevnit.

Jak řekl Kladenskému deníku místostarosta Slaného Milan Grohmann, povedlo se najít vhodnější technické řešení rekonstrukce kanalizace, které umožnilo úsporu ve výši sedmi milionů korun. Díky tomu, že projekt rozdělí kanalizaci na Londě

na dvě části, nebude ji třeba zahlubovat tak, jak bylo původně zamýšleno. Tím ušetříme spoustu peněz," vysvětlil místostarosta.

Co se týká kruhové kašny na konci ulice, ta v dohledné době na Londě nebude, neboť se památkáři s vedením města, před zhruba pěti lety, při podání žádosti o dotaci v tomto bodě neshodli.

Přesto svůj záměr Slaňáci nevzdávají. Po vypršení pětileté lhůty udržitelnosti projektu, od jeho uskutečnění, by v místě osvěžovadlo rádi jednou vybudovali.