Tématem sporu jsou takzvané standardy dopravní obslužnosti. Nově zaváděná pravidla, která v jiném kraji nemají obdoby, podle nichž středočeské hejtmanství žádá po obcích a městech, aby na zajištění provozu autobusů i vlaků přispívaly. Významná část na to podle slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) přistoupila – nebo se s krajem dohodla jinak. „Pokud starostové nechtěli připlácet, hledali jsme jiné cesty – a domluvili jsme se prakticky všude,“ řekl krajský radní Deníku.

Jiný postup volí největší středočeské město Kladno, jehož primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) platit požadovaných 12 milionů korun ročně na provoz meziměstské hromadné dopravy odmítá. Mluvčí magistrátu Vít Heral v pondělí informoval, že statutární město předalo další postup pražské advokátní kanceláři Weinhold Legal a ekonomickým expertům. „Kraj chce v podstatě platit za něco, co má ze zákona platit sám, a snaží se nadiktovat obcím vlastní metodiku s jediným záměrem: aby ušetřil. Teď už to je pouze o diskusi v právní rovině,“ vysvětlil argumenty města primátor Volf.

Vedení města, jež nalézá shodu i s některými obcemi, trvá na tom, že standardy dopravní obslužnosti je systém založený na kritériích neobjektivních a nesprávných, nezohledňuje vytíženost spojů a jejich ekonomické výsledky – a Kladnu by v dlouhodobém horizontu přinesl obrovskou zátěž pro městskou pokladnu. „Paradoxně i přes fakt, že obsazenost linek je zde vysoká a výběr prostředků z jízdného je tak oproti jiným obcím mnohem vyšší,“ uvedl mluvčí Heral.

Primátor Volf má jasno: smlouvu s krajem podepsat nemůže. „Uznáváme v našich městských autobusech lístky zakoupené například v Praze, za což vynakládáme už nyní 15 milionů korun. A teď bychom měli doplácet dalších 12 milionů kraji. To je za deset let celkem zhruba čtvrt miliardy, za což můžete postavit třeba sportovní halu,“ ohrazuje se. Přičemž zabrousil i do Úval na Praze-východ, kde je starostou právě krajský radní Borecký. Odkázal na krajský web sdo2022.cz s vyčíslením změn plateb, z něhož plyne, že zrovna v Úvalech by podle nových standardů měli ročně ušetřit milion korun ve srovnání s dosavadními platbami za zajištění veřejné dopravy. „Asi je to náhoda; opravdu nerad bych mu křivdil,“ prohlásil Volf.

Po konzultaci s právníky trvá na tom, že požadovanou smlouvu s krajem nemůže podepsat. „Pokud bych to udělal a v budoucnu by se ji Kladno rozhodlo vypovědět, kraj by automaticky mohl odebrat takzvané nadstandardní linky,“ ohrazuje se proti tomu, že by měl zavázat k placení i primátory, kteří přijdou po něm. S dodatkem, že k přijetí smlouvy by navíc byl potřeba i souhlas zastupitelstva, protože jde o platby týkající se záležitosti mimo katastr města.

Fotogalerie: Dopis zaslaný radnímu Středočeského kraje Petru Boreckému

Radní Středočeského kraje Borecký vrtí odmítavě hlavou. Primátor Volf by podle něj měl přestat „dělat politiku“ a naopak s krajem „koordinovat a kooperovat.“ „Místo utrácení peněz daňových poplatníků za právníky by měl řešit nastavení veřejné dopravy,“ řekl Borecký Deníku. S tím, že práci na standardech dopravní obslužnosti kraj zahájil právní analýzou, která tvrdí opak toho, co právníci pracující pro Kladno. Připomněl, že kraj městu nabídl různé varianty, mezi nimiž nechyběla ani jedna s nulovým doplatkem. Toho by se podle něj dal docílit optimalizací využití městské hromadné dopravy objednávané městem a krajem objednávaných meziměstských spojů.

„Standardy dopravní obslužnosti kraj zavede i pro město Kladno,“ řekl Borecký Deníku s tím, že není možné, aby město zůstalo „černým pasažérem“ jednotného systému veřejné dopravy v kraji. Co přesně to bude znamenat a kdy to přijde, však neupřesnil. „Termíny říkat nechci. Je to záležitost technická – a bude záviset na jednání s Integrovanou dopravou Středočeského kraje i s dopravci,“ odpověděl Borecký na otázky Deníku.

Bez autobusů prý lidé nezůstanou

Kladenský magistrát v pondělí oznámil, že město podnikne všechny kroky, aby nedošlo k omezení spojů. „Čímž Středočeský kraj v případě neuposlechnutí hrozí,“ poznamenal mluvčí Heral. Primátor Volf nastiňuje jedno z možných řešení: pokud kraj zruší autobusové linky, město si zaplatí své – a bude se s ním o vynaložené prostředky soudit. „Autobusy budou jezdit dál; s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ ujistil primátor Volf. Zcela odlišně vidí další vývoj radní Borecký: pokud se obě strany nedohodnou, bude to problém. „Jediný, koho to poškodí, jsou obyvatelé města Kladna,“ míní krajský radní.

Vedle Kladna má kraj zatím zcela otevřené jednání a nevyjasněné vztahy také s druhým statutárním městem ve středních Čechách: s Mladou Boleslaví.