Nervák je to ale tradičně pro všechny. Více než stovka budoucích studentů dorazila ke zkouškám také do slánské obchodní akademie, kde se letos v září otevře zcela poprvé také nový obor ekonomické lyceum. Jak potvrdil ředitel Obchodní akademie Slaný Martin Štorek, přihlášky k nim na školu podalo 259 žáků, přičemž jedna parta 106 uchazečů dorazila v pátek a 104 studentů čekají zkoušky v pondělí 15. dubna.

Testy dorazily po ránu zapečetěné v krabicích. Ředitel jednotlivé složky předal krátce po osmé hodině proti podpisu kantorům. Stejně jako jsou do poslední chvíle utajené testy, byly před každou zkouškou uzamčené i učebny, do kterých nesmí v daný čas vstoupit nikdo jiný než učitel a testovaní žáci. Matematiku začali školáci psát úderem půl deváté, češtinu pak deset minut před jedenáctou hodinou.

Kladenský deník navštívil obchodku po desáté hodině, kde si kluci i holky dávali na chodbách pauzu a svačinu. Jako první absolvovali testy z matematiky. Za úkol měli vypracovat šestnáct otázek. Podle většiny oslovených, to zvládli solidně. Byli ale i tací, kteří nechali v papírech prý prázdná místa. Češtiny se mladí obávali spíše méně. „Výsledky přijímacího řízení budou známy v dalších dnech a to, zda byli uchazeči na naši školu přijati, se dozvědí zhruba v polovině května,“ doplnil ředitel.

Při ohlédnutí za loňským rokem bylo vloni v češtině při přijímačkách maximální bodové ohodnocení 50 bodů. Přičemž nejlepší žáci dokázali v této škole testy splnit na 45 bodů, nejhorší dosažený výsledek byl 14 bodů, průměr úspěšnosti 29,41 procenta. Podobné to bylo i v matematice. Maximální počet bodů byl v loni v matematice rovněž 50 bodů, nejlepší žáci dosáhli 43 bodů, nejslabší pak 8 bodů. Průměr úspěšnosti 21,89 procenta.

Co se slánské obchodky týká letos může přijmout celkem 90 uchazečů, z toho 60 pro obor obchodní akademie a 30 pro obor ekonomické lyceum, který je novinkou. „Vloni jsme přijímali rovněž 90 uchazečů, ale všechny pouze do oboru obchodní akademie. Letos podalo celkem přihlášku 259 žáků, loni to bylo 124 uchazečů. Loni uchazeč podával 2 přihlášky, letos 3, i v přepočtu ale je o naši školu výrazně vyšší zájem,“ dodal ředitel Štorek.

A co nabízí zcela nový obor ekonomické lyceum?

Poskytuje výuku pěti cizích jazyků, dvouúrovňovou výuka angličtiny (standardní a pokročilí), mezinárodní certifikát Cambridge B2; nové vybavení IT učeben i možnost získat státní zkoušky z psaní na klávesnici. „Vzhledem k tomu, že běžně 30 procent absolventů obchodky pokračuje na vysokých nebo vyšších odborných školách, je předpoklad, že vznikem lycea se podíl studentů v navazujícím studiu se výrazně zvýší,“ uzavřel ředitel Štorek.