Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček samozřejmě ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Vůbec nejlépe dopadla Základní škola Kladno, Cyrila Boudy. Její žáci byli nejúspěšnější ze všech škol okresu v češtině z 66,78 procenta, velmi dobře si ale vedli i v matematice, kde skončili na třetí pozici s 50,27 procenta. Zde se v hodnocení předmětu umístili za další kladenskou Základní školou Maltézských rytířů. Jejím žákům náleží druhé místo v matematice s úspěšností 52,53 procenta. V češtině naopak mezi pěti neúspěšnějšími v okrese tato škola dále hodnocena není.

Co se týká přijímaček z matematiky, v pětiletém sledování první místo obsadila Základní škola Kladno, Amálská. Tamní žáci byli úspěšní při skládání přijímaček v průměru v 57,23 procenta. V češtině pak náleží žákům z Amálky třetí místo v okrese s úspěšností 62,25 procenta.

Deník získal zajímavá data z Cermatu a prijimacky.ai, která prozrazují, z jakých základních škol v Česku zvládají žáci nejlépe přijímací testy na střední školy | Video: Deník/Kateřina Součková

Žáci sousední Základní školy Kladno, Zd. Petříka dopadli v češtině ještě o něco lépe a náleží jim druhá příčka s úspěšností v 63,21 procenta. Z matematiky se mezi pěti nejlépe hodnocenými školami tato neumístila vůbec.

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Kladensku dle výsledků přijímaček

Základní škola Kladno, Cyrila Boudy 66,78%
Základní a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 63,21%
Základní škola Kladno, Amálská 62,25%
Základní škola Kvílice 60,39%
Základní škola Kladno, Ukrajinská 59,95%

O čtvrté místo se dělí škola v Unhošti s nevelkou vesnickou základkou v Kvílicích. Žáci z Kvílic jsou velmi dobří v češtině a jejich úspěšnost při přijímačkách dostoupala 60,39 procenta, úspěchy v matematice tabulka neuvádí. Školáci z Unhoště si vedli jako čtvrtí v okrese dobře v matematice. U přijímaček obstáli v předmětu ve 49,44 procenta. Ani jejich výsledky z češtiny přehled neuvádí.

Poslední hodnocené páté místo patří v češtině žákům ze Základní školy Kladno, Ukrajinská, kde při zkouškách na střední školu skončili úspěšně v 59,95 procenta. Výsledky z matematiky rovněž tabulka neuvádí. Pátí nejúspěšnější zájemci o studium na středních školách jsou v matematice žáci ze Základní školy Charlotte Garrigue Masarykové Lány se 49,19 procenty. V češtině se mezi pětici úspěšných neprobojovali.

Na tajemství úspěchu jsme se zeptali ředitelek  úspěšných základních škol na Kladensku.

Podle prvně dotázané ředitelky Zuzany Chvojkové z kladenské školy v ulici Cyrila Boudy, která je zaměřena na rozšířenou výuku jazyků, je úspěch dán především tím, že se škola přípravě věnuje od počátku a ne až na druhém stupni. „Celkově se u nás od první třídy zaměřujeme na to, aby děti byly co nejlépe připraveny, jak v českém jazyce, v matematice, ale i v cizích jazycích. Už na prvním stupni, kde jsou kolektivy i po třiceti dětech, mají žáci dělené hodiny matematiky, češtiny i cizího jazyka, aby dostaly co nejlepší základ. Při geometrii mají žáci prvního stupně dokonce dva učitele. Stejně tak se na druhém stupni snažíme ve třídách provádět duální výuku,“ popsala ředitelka.

Obdobně jako na jiných školách, mají žáci nejvyšších ročníků v této škole k dispozici kroužky na přípravu z českého jazyka i matematiky. „Část rodičů děti připravuje individuálně. Takové, dle přání rodiny a na základě potvrzení, uvolňujeme případně i ze školy. I tato příprava se pozitivně projevuje na úspěchu při přijímacím řízení, kdy děti nastupují do středních škol nejen na Kladensku, ale i do prestižních škol v Praze,“ uzavřela Zuzana Chvojková.

Druhou dotazovanou je Libuše Amálie Holá, ředitelka Základní škola Kladno, Amálská. „Naše škola má bezmála čtyřicet let třídy s rozšířenou výukou matematiky. Jednou týdně mají děti i půlenou hodinu matematiky. Úspěch si vysvětluji tím, že máme především kvalitní učitele a vynakládáme velké úsilí na přípravu i mimo vyučování. Na střední školu se dostanou pokaždé všichni úspěšní žadatelé. Letošních deváťáků vystupuje sedmapadesát. Většina jde na školy nebo maturitní obory. Kromě přípravy na přijímačky z matematiky i češtiny si pár dětí chodí vyzkoušet na konkrétní školy přijímačky nanečisto,“ sdělila ředitelka.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Kladensku dle výsledků přijímaček

Základní škola Kladno, Amálská 57,23%
Základní škola Kladno, Maltézských rytířů 52,53%
Základní škola Kladno, Cyrila Boudy 50,27%
Základní škola Unhošť 49,44%
Základní školy Charlotte Garrigue Masarykové Lány 49,19%

V okrese jsou u přijímaček v češtině dlouhodobě na druhém místě žáci sousední ZŠ a MŠ Zd. Petříka Kladno. Ředitelka Šárka Vostarková si úspěch vysvětluje následovně: „Naše škola systematicky posiluje časovou dotaci výuky českého jazyka od 1. ročníku. Vzhledem k počtu žáků se první vyučovací hodina českého jazyka půlí, čímž podporujeme individuální přístup a zefektivňujeme kvalitu výuky. V devátém ročníku se pak půlí dvě vyučovací hodiny. Neodmyslitelnou podporou žáků je i zavedení konzultačních hodin, které se přímo zaměřují na přípravu žáků k přijímacím zkouškám. O konzultace ve škole je vždy velký zájem. Škola také podporuje a umožňuje žákům docházet na přípravné kurzy mimo naši školu.“

Škola má celkem 525 žáků; v letošním devátém ročníku je 59 žáků. „Devadesát procent žáků se hlásí na maturitní obory. Všichni žáci jsou vždy po přijímacím řízení umístěni na vybrané školy,“ uzavřela Vostarková.

Druhé místo v matematice v rámci okresu pak náleží Základní škole Maltézských rytířů Kladno. „Celkově děti učíme tomu, aby rády pracovaly i co se týká domácí přípravy. Jsou k tomu u nás vedené odmalinka. Motivujeme je k tomu, aby se zlepšovaly v tom, co se jim právě nedaří nebo je nebaví. Dohromady máme letos ve škole 126 žáků. Deváťáků je letos 16. Na střední školy se hlásí asi 14. Tím pádem máme prostor na individuální přístup. V naprosté většině se dostanou na školy všechny děti, které mají o studium zájem,“ sdělila Jaroslava Jenčíková, ředitelka Základní školy Maltézských rytířů Kladno.

V nejvyšším ročníku mají každoročně kroužek pro přípravu k přijímacím zkouškám v českém jazyce a matematice. Zde vyučuje nejen kantor, ale žáci se učí a povzbuzují navzájem mezi sebou ve skupinkách. „Mimo to dětem doporučujeme i přípravu přímo na středních školách, ale moc jich to nevyužívá,“ uzavřela ředitelka.

Ze čtvrtého místa válcuje i velké městské školy malá vesnická základka v Kvílicích. Její žáci dosáhli v pětiletém sledovaném období při přijímačkách z češtiny úspěšnosti 60,39 procenta. Pro představu, školu navštěvuje 172 dětí. Z devítky letos vystoupí 17 z nich, přičemž nejméně polovina jde studovat.

„Je to pro nás velký úspěch a mám z něj obrovskou radost. Díky malým třídním kolektivům je znát, že se můžeme dětem věnovat individuálně. V některých ročnících i tak výuku ještě půlíme,“ popsala ředitelka ZŠ Kvílice Jana Holubová.

Výborné výsledky připisuje nejen úsilí dětí, ale i skvělému týmu pedagogů. „I já osobně připravuji děti na přijímačky řadu let. Rodiče našich žáků se školou dobře spolupracují a na výsledcích je to znát,“ uzavřela ředitelka Holubová.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.
Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat