Sem se nyní se hlásí i žáci, kteří by se na tento typ školy podle svých studijních předpokladů neodvážili ani pomyslet. „Letos máme 176 zájemců o čtyřleté studium a 123 na osmileté, loni to přitom bylo asi 126 a 92. Zvýšení zájmu je tedy velmi patrné,“ uvedla ředitelka Gymnázia Kladno Milena Minaříková.


Tato škola bude ale i letos podle kritérií ve čtyřletém oboru otevírat pouze tři třídy a v osmiletém jednu. Nezmění se ani tradice přijímacích zkoušek, které se zde budou konat 22. a 24. dubna.


Novinkou letošního roku při přijímacím řízení je také zápisový lístek, který přijatí studenti musejí škole odevzdat do pěti dnů od přijetí rozhodnutí. Ten by pro zařízení měl znamenat záruku, že student je „skutečně jejich“. Ani to však není jisté. Své rozhodnutí totiž mohou změnit a lístek si vzít zpět. V této oblasti ale, naštěstí pro školy, před zahájením přijímaček došlo ke změně. Podle původního znění novely totiž žáci měli možnost si vyžádat zápisový lístek zpět a změnit tak svůj názor hned několikrát. Nyní to mohou udělat jen jednou.


„Loni jsme měli mírné převisy na obou oborech. Letos zůstal nízký u osmiletého, ale u čtyřletého je poměr skoro jedna ku dvěma. Podle mého názoru je to způsobeno tím, že žáci chtějí využít možnost, kterou jim tři přihlášky nabízejí. Je to vidět i podle prospěchu, jenž je u mnohých horší než v minulých letech,“ řekl ředitel Sportovního gymnázia v Kladně Jiří Stejskal.


Podle něj současná čísla zatím nic neznamenají. „Uvidíme, jak bude situace vypadat v konečné fázi, tedy až žáci odevzdají zápisové lístky. Je totiž možné, že se jich nakonec hodně rozhodne jinak. Paradoxně by to mohlo znamenat vypisování druhého kola přijímacího řízení, ale to bych opravdu nerad,“ sdělil Stejskal.


Sportovní gymnázium v Kladně není škola, která by se potýkala s problémy s počtem žáků, ale její vedení letos kvůli změnám a především obav z nedostatku studentů přece jen kritéria pro přijetí zmírnilo. „Prospěchové kritérium jsme stanovili 1,5, ale budeme pořádat i přijímací zkoušky. Letos jsme však zvolili nestandardní formu a místo několika testů bude pouze jeden zaměřený na studijní předpoklady. U zájemců o obor sportovní příprava již byly talentové zkoušky v lednu,“ dodal ředitel.


Tři přihlášky však zamíchaly počty nejen v gymnáziích, ale i odborných školách. „Převisy jsou jen optické. Domnívám se, že celý systém je špatně vymyšlený a přidělal nám mnoho práce. Moje asistentka už několik dní nedělá nic jiného, než že obtelefonovává rodiče a zjišťuje, jestli jejich dítě k nám skutečně nastoupí. Už jsme přišli na případ, kdy si žák dal všechny tři přihlášky na naši školu, ale každou na jiný obor,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno Bohumil Žvachta.


Podle jeho slov problém spočívá v tom, že děti s perfektním průměrem se dostanou na všechny školy nebo obory, kam se hlásí, ale samozřejmě si mohou vybrat jen jednu. Než se však rozhodnou, zabírají místo dalším a vše se tak komplikuje a prodlužuje.


„I když teď máme například asi pětadvacet přihlášek na jeden obor, teoreticky se nám může stát, že dvě třetiny těch žáků v září vůbec nenastoupí,“ upozornil ředitel a dodal, že stejně jako většina odborných škol ve Středočeském kraji ani v kladenské průmyslovce se letos přijímací zkoušky nekonají.