Jelikož byla přednáška spojena i s workshopem, mohli si zájemci vyzkoušet na replice dřevěného lisu ze 17. století, tzv. Gutenbergova typu, jak těžké bylo v té době tiskařské řemeslo. Asi nejvíce posluchače překvapilo, že geniální vynálezce knihtisku – Johannes Gutenberg skončil kvůli svému podnikání v naprosté chudobě.

Na druhé straně potěšením na konci poutavé přednášky, která velmi zaujala dospělé i školáky, byla vlastnoruční výroba titulní strany Bible kralické, kterou Roman Prokeš každému na přání opatřil věnováním a letopočtem. Vše ručně dobovým psacím písmem – kurentem.

„Byla to nevšední a opravdu zajímavá přednáška. Určitě by ji uvítaly i děti v hodinách dějepisu. Zaujala nás s manželkou natolik, že se chceme vypravit do Kralic nad Oslavou ještě i 19. září na Den tiskařů,“ řekl senior.

Jak dodal přednášející Roman Prokeš, v Kralicích se konají slavnosti tradičně v Památníku Bible kralické. Díky svým znalostem a restaurátorským dovednostem, je výrobcem předváděné repliky lisu a nezřídka spolupracuje, coby uznávaný odborník, s filmaři. Aktuálním snímkem je natáčení o Janu Amosu Komenském.