Podle vyjádření Správy dopravní a železniční cesty (SŽDC) je v současné době projekt rychlodráhy ve fázi tvorby studie proveditelnosti, jež je u takto složité stavby velmi náročná. Do poloviny letošního roku by z této studie měla vzejít finální varianta stavby a následně začít její příprava. Samotná stavba prý bude trvat přibližně čtyři roky.

SŽDC příští rok zahájí opravu pražského Negrelliho viaduktu, po němž vlaky od Kladna na Masarykovo nádraží neprojedou přibližně dva roky. Aby nebyla celá trať do Kladna vyřazená z provozu, lze modernizaci kladenského úseku začít nejdříve v roce 2016 nebo 2017.
Protože finální verze propojení Kladna s Prahou není stále známa, byl kladenský úsek v délce zhruba pěti kilometrů SŽDC samostatně vyčleněn. K nynější jedné koleji v něm přibude druhá a trať bude elektrifikována. Plán počítá s vybudováním nových podchodů a nástupišť, silničních podjezdů a podobně.

V místech křížení železnice a silnic v ulicích Petra Bezruče a Fr. Kloze lze v této souvislosti očekávat řadu změn ve stávající dopravní infrastruktuře, které by mohly mít vliv na dostupnost významné části zdejších sportovních areálů, zejména pro pěší a cyklisty.
„Také touto otázkou se proto radní při svém jednání o dokumentaci zabývali a následně definovali několik požadavků. Výsledné dílo totiž nesmí cyklisty ani pěší nijak omezit, naopak musí přispět k zpřehlednění a lepší dostupnosti," uvedl tento týden kladenský primátor Dan Jiránek.

Město má k navrhované variantě několik připomínek. Mezi ně patří vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Petra Bezruče a Ke stadionu, vyřešení přechodu pro pěší ve směru od centra Kladna ke Sletišti, zlepšení dopravní obslužnosti v okolí bývalých jatek a vyřešení mimoúrovňového přejezdu křížení trati a silnice v blízkosti Domova pro seniory v ulici Fr. Kloze.

Podle primátora Dana Jiránka přinese modernizace kladenského úseku další související změny v dopravě, například přesun autobusového terminálu od úřadu práce do blízkosti vlakového nádraží. Další přestupní terminál vznikne v místech nádraží Kladno-město.

„Vznik rychlodráhy by pro Kladno znamenal přesun stávající automobilové a autobusové dopravy na koleje a zrychlení cest do hlavního města a zpět," vyjmenoval některé přednosti primátor Jiránek.