Bohužel projekt, který se týkal nasvícení nebezpečných míst u nemocnice, haly Bios a gymnázia, neprošel. „Policejní ředitel Marták nejprve návrh odmítl, že neodpovídá pravidlům. I přesto, že se nám podařilo s podporou slánského vedoucího obvodního oddělení policie Fobla prokázat, že máme pravdu, ani tak svoje stanovisko nepřehodnotil a pod projekt se nepodepsal, proto na něj v letošním roce peníze nedostaneme,“ řekl starosta Slaného Ivo Rubík.

Díky dobré přípravě ale další tři preventistické projekty dokáží s největší pravděpodobností finanční podporu získat a děti ze sociálně slabých rodin tak opět budou moci jet na letní tábory. Celkové náklady na tuto akci jsou 105 tisíc korun, přičemž podíl města je 27 tisíc korun.

Stejně tak se děti a studenti ze Slaného mohou těšit i na přednáškový cyklus s názvem Právo pro každého. Součástí toho jsou exkurze do vezeňských zařízení a soudních síní. Dotace na tuto činnost je 106 tisíc korun, přičemž z městské pokladny půjde na akci 26 tisíc korun.

Posledním z projektů pro zajištění bezpečnosti seniorů, je plánované pořízení panoramatických kukátek a řetízků, které by měli dostat důchodci nad šedesát let věku. Dotace na projekt činí 40 tisíc korun, přičemž Slaný se podílí částkou 10 tisíc korun.

Středočeský kraj vyhlásil ještě i další kolo neinvestičních projektů, do nichž se Slaný také přihlásilo, a nyní půjdou ke schválení. Preventisté by rádi pořídili deset stojanů na kola, které si bude moci cyklista uzamknout. Náklady činí 97 tisíc korun a podíl města je 20 tisíc korun. Posledním z nápadů jsou kurzy pro sebeobranu žen. Státní dotace na ně by měla činit 75 tisíc korun a Slaný ho podpoří 18 tisíci korunami.