V rámci krajského dotačního programu prevence kriminality by Slaný i letos rádo získalo finanční podporu na některé projekty. Protože musela být žádost podána do poloviny února, byly již na počátku roku vypracovány projekty, které Slaný považuje v letošním roce za prioritní.

Akce jsou čtyři

Město s rozšířenou působností se letos uchází o finanční podporu celkem čtyř projektů, z nichž jeden je záležitostí investiční. Díky tomu, že v uplynulých třech letech bylo Slaný při žádostech úspěšné v průměru ze sedmdesáti procent, věří i letos tvůrci projektů, že při žádostech uspějí alespoň v některých bodech. „Požadavky v rámci prevence kriminality byly v únoru odsouhlaseny radou a nyní je schválili i zastupitelé. Do konce března bude výsledek oznámen krajskému úřadu, abychom splnili všechny náležitosti,“ uvedl místostarosta Slaného Pavel Bartoníček.

Z osmi možností, které Slánští preventisté dostali tentokrát na výběr, zvítězily následující. V první řadě bude nasvícena lokalita, kde se občané necítí bezpečně, opět budou podpořeny prázdninové pobyty dětí ze sociálně slabých rodin, školákům a studentům se rozšíří obzory v oblasti práva a senioři by měli být ve svých domácnostech lépe zabezpečeni.

Priorita je jen jedna

„Všechno záleží na penězích, které se nám podaří získat. Pokud bychom dostali alespoň část z nich, bude přednostně vytvořeno osvětlení ne cestě od nemocnice ke gymnáziu,“ uvedl manažer-koordinátor prevence kriminality města Slaného Ĺudovít Šikorský. Podle jeho slov bude v tomto místě vytvořeno celkem jedenáct stožárů s lampami. Včetně výkopových prací si akce vyžádá 550 tisíc korun.

V rámci neinvestičního projektu sociální prevence by město Slaný rádo navázalo na loňské pobyty dětí ze sociálně slabých rodin v letních táborech, a to na Rakovnicku. „Vloni se nám podařilo, společně s vedením DDM Ostrov, integrovat do táborových kolektivů několik dětí z rodin, které by si jinak tábor zaplatit nemohly. Letos bychom tuto službu chtěli poskytnou opět dvanácti vybraným jedincům. Náklady na akci jsou 105 tisíc korun,“ řekl Šikorský.

Třetí z projektů pod názvem Právo pro každého oslovuje žáky a studenty na území města, kteří se zúčastní souboru přednášek od září do listopadu. Dozvědí se mnoho potřebného o tom, co se skrývá pod pojmem trestný čin a v rámci toho navštíví věznici a soud. Pro tyto akce by mělo být vyčleněno 106 tisíc korun.

Jestliže se i poslední bod nazvaný Bezpečný domov pro seniory podaří uskutečnit dle plánu, dostanou dříve narození panoramatická kukátka a řetízky do svých bytů zdarma, včetně montáže. Bezpečnostní prvky by mělo ve Slaném získat celkem 160 lidí, ať již osoby nad šedesát let věku či invalidé. Cena provedených prací nepřesáhne 50 tisíc korun.

Vše rozhodne kraj

„Celková investice Slaného a kraje je pro všechny vyjmenované akce vyčíslena na 811 tisíc korun, přičemž podíl města bude 213 tisíc korun,“ uzavřel místostarosta Slaného Pavel Bartoníček.