Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová, při nácviku obstáli profesionálové na výbornou, stejně jako dobrovolní hasiči ze Hřebče, Braškova a Pcher. Jedná se o typ cvičení, o němž hasiči nemají do poslední chvíle před výjezdem ponětí. Prověřuje se tím jejich akceschopnost a připravenost na zátěžové situace. Ve škole byli naopak na mimořádnou událost nachystáni. Jedná se navíc o školní budovu, která prochází rekonstrukcí.

„Ohlášen byl vycházející kouř ze čtvrtého nadzemního podlaží školy. Evakuace osob byla provedena pomocí výsuvné plošiny. Byly odpojeny přívody plynu a elektřiny. Součástí nácviku byla i záchrana a resuscitace osoby nalezené pod schody. Byl proveden průzkum budovy včetně střechy. Celá akce byla ukončena před polednem,“ potvrdila mluvčí hasičů.