Pololetní snažení, které od září děti vynaložily, bylo odměněno mnohdy samými jedničkami. Ať už má škola jakýkoli rámcový vzdělávací program, cíl mají všude stejný. Aby se školáci naučili co nejdříve psát a počítat a nejlépe už o letních prázdninách si přečetli svojí první knížku.

Motivací k učení jsou pro děti z prvních ročníků, kromě jiného, i akce knihoven, které žáky zapojují do různých aktivit. Příkladem je osmý ročník celonárodního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do akce se pravidelně zapojuje například i slánská Knihovna Václava Štecha.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro prvňáky knížka – původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky akce, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním školním roce je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

Školáci ze Slaného a okolí, kteří v červnu absolvují první ročník, budou při té příležitosti slavnostně pasováni na čtenáře v kapli muzea na Masarykově náměstí, kde knihu obdrží.

Kladenský deník navštívil včera slánské prvňáčky v 2. ZŠ na Komenského náměstí, kde zrovna učitelka Miroslava Golisová rozdávala jejich první vysvědčení se známkami.

Některé školy totiž místo pětistupňové škály známek preferují slovní hodnocení.

Někteří pedagogové a rodiče jsou přesvědčeni o tom, že je to pro školáky méně stresující.

Námi navštívená třída I.A na Komendě si na známky ale rozhodně nestěžovala. Děti byly spokojené a za celý kolektiv dokonce poděkovala učitelce žákyně Bára. „Paní učitelko, kdybych vám mohla dát vysvědčení, tak bych vám dala samé jedničky s hvězdičkou a ještě podtržené,“ vyjádřila svoje nadšení dívenka.

Nejen ona, ale i ostatní spolužáci si posléze vychutnali sladkou odměnu, promítání pohádky, navštívili knihovnu a odpoledne plavecký bazén.