Náklady na stavbu hotových částí cyklostezky činily přes deset milionů korun. 
„Z toho dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy byla sedm milionů a tři sta tisíc korun," uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Karel Horčička.

„Cílem je výrazné zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy v hustě osídlené oblasti," řekla k důvodu budování cyklostezky náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková.

V rámci projektu byly nainstalovány dopravní značky, osvětlení, informační tabule, stojany na kola, sezení a lavice. „Cyklostezka má přírodní povrch. Jedná se o takzvanou mlatovou cestu (směs kamene, hlíny a cementu). Díky ní nabízí alternativu vůči ostatním cyklostezkám, které mají asfaltový povrch," vysvětlil Martin Míka, zástupce dodavatelské firmy.

Cyklostezky ve Středočeském kraji měří celkem 278 kilometrů a jsou jedním z turistických lákadel a možností poznávat střední Čechy. Loni zde přibylo 19,7 kilometru nových cyklostezek za přispění peněz z evropských fondů.