Kamera nemusí nutně sloužit jen při monitorování velkých kulturních nebo sportovních akcí či dohlížet na situaci v dopravě. V případě potřeby ji totiž lze přemístit podle nutnosti jinam ze dne na den.

Díky nasazení mobilního stanoviště je tak možné pohlídat místa častého výskytu nepořádku a černých skládek nebo více dohlédnout na lokality, kde dochází k častému páchání přestupků nebo trestných činů.

„V případě, že se pak umístění kamer na konkrétním místě ukáže jako účelné, mohou mobilní zařízení nahradit stálé kamery,“ doplnil Hašek.