Dochází tak oproti původně plánované přednášce o archeologickém výzkumu obchvatu Slaný – Velvary ke změně. Archeologický ústav AV ČR si nepřeje, aby jakékoliv informace o výzkumu zmíněného obchvatu byly veřejnosti předneseny před oficiální prezentací, kterou Archeologický ústav AV ČR uskuteční později.

Z toho důvodu si doktorka Selmi Wallisová připravila jinou přednášku, která však bude jistě stejně zajímavá. O přednášku na téma archeologického výzkumu obchvatu Slaný – Velvary však zájemci nepřijdou. Předběžně jsou pořadatelé domluveni s archeoložkou Selmi Wallisovou na podzim letošního roku.

"V tomto semestru bude opět 5 přednášek a 2 exkurze. Z nich bych ráda předem upozornila na březnovou přednášku paní Hubkové z muzea v Ústí n/Labem (při příležitosti výročí 400 let od korunovace Fridricha Falckého na českého krále) a dubnovou přednášku paní Pospíšilové z Náprstkova muzea, konanou v rámci Dnů indické kultury ve Slaném (5. – 12. dubna)," sdělila Alena Urbanová z odboru kultury a památkové péče Městského úřadu ve Slaném.

Cyklus přednášek a exkurzí

Sobota 2. března / od 9:30 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném
Jaromír Tlustý
Zámečtí zahradníci a jejich mecenáši v 19. století

Sobota 16. března / od 10:00 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném
Mgr. Jana Hubková, Ph.D.
Korunovace Fridricha Falckého a jeho mediální obraz v letákové publicistice

Sobota 6. dubna / od 9:30 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
Žena v indické výtvarné tradici (v rámci Dnů indické kultury)

Sobota 27. dubna
PhDr. Helena Čižinská
Pražské památky (XII.)
Exkurze (kostel Panny Marie Bolestné Na Slupi na Novém Městě)

Sobota 11. května / od 9:30 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném
Přednášející bude upřesněn
Téma bude upřesněno

Sobota 1. června nebo 8. června
Přednášející bude upřesněn
Téma bude upřesněno
Exkurze