Hloubková kontrola zde byla provedena ještě i v pátek 10. března ze strany bezpečnostních složek i dalších příslušných institucí. Ze závěrů prohlídky nicméně vyplývá, že o týrání psů se nejedná, přestože na pořízených fotografiích i videu z minulého čtvrtka působí psí příbytky přinejmenším odpudivě. Nepořádek není týrání.

Kladenský deník potkal minulý čtvrtek v areálu jen chovatelova bratra, který ale neodpovídá za péči o zvířata, přestože je podle svých slov alespoň občas tajně krmí. Majitel psů se tehdy odmítl bavit se strážníky a ani redakci se s ním nepodařilo spojit.

Psi žijí v Kladně na vrakovišti v odpadcích a vlastních výkalech.
Stafordi živoří na vrakovišti v Kladně mezi odpadky. Živí se vlastními výkaly

V pondělí 13. března byl majitel psů sdílnější a Kladenskému deníku odpověděl, že vše již napravil. "Hned druhý den byly uklizené kotce i plechovky od psího žrádla. Rozhodně to není tak, že by psi nebyli krmeni, plechovky se tam válely právě proto, že je krmím pravidelně. Psi žijí v kotcích, ale jsou venčeni denně. To byla další mystifikace ze strany veřejnosti. Pouštíme je, ovšem ne nepřetržitě. Nepořádek byl v areálu hlavně proto, že jsem na úklid neměl v posledních dnech čas a bylo ošklivé počasí, a to tu hned vypadá mnohem hůř," sdělil majitel psů na autovrakovišti Petr Pokorný.

Podle slov magistrátních úředníků vedla páteční kontrola k nápravě stavu a žádné skutečně závadné zacházení se zvířaty nebylo prokázáno. „Úřad konal ihned, jakmile jsme dostali podnět. Za kladenský odbor životního prostředí mohu konstatovat, že došlo ke zlepšení situace. Kotce byly uklizeny, zvířata jsou v pořádku. Ze strany veterinářů zde budou i tak probíhat opakované kontroly,“ potvrdil mluvčí města Kladna Vít Heral.

Zámecké medvědice se probudily a vyšly na procházku.
Zámecké medvědice se probudily. Marta s Míšou přivítaly jaro procházkou

To potvrdil i zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer: "Při kontrole ze strany Krajské veterinární správy provedené na základě podnětu v závěru minulého týdne bylo konstatováno porušení veterinárního zákona (např. chovatel nepředložil platný doklad o očkování proti vzteklině a jeden ze psů nebyl označen čipem, jak ukládá legislativa). V době kontroly bylo chovné prostředí výrazně lepší než dle podnětu a nebylo konstatováno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání v době kontroly. Psi měli k dispozici vodu a vhodnou stravu (např. granule). Z hlediska zdravotního a výživného stavu byli také v pořádku. Nicméně případ je stále v řešení a vzhledem k okolnostem předcházejícím kontrole a fotografiím obdrženým v rámci podnětu, budeme situaci v chovu nadále sledovat," sdělil Petr Majer a dodal: "Na místě byla zjištěna popsaná porušení veterinárního zákona a v této věci povede Krajská veterinární správa s chovatelem přímo správní řízení o pokutě."

Vzhledem k tomu, že po návštěvě úředníků si majitel psy v areálu ještě více zahradil, na stafordy už nyní zvenku vidět není.