Před nedávnem operátoři kamerového systému městské policie ve Dvořákových sadech několikrát zaznamenali slečnu, která venčila německého ovčáka na volno. Pes pobíhal po parku bez náhubku i vodítka přesto, že to vyhláška města zakazuje. „Strážníci dotyčnou na místě s vyhláškou obeznámili a vyzvali ji k prokázání totožnosti. Přitom se setkali s jejím absolutním nezájmem. Se strážníky odmítala spolupracovat a její přístup k hlídce byl zcela nepřiměřený. Nereagovala na výzvy ani poté, co byla upozorněna na možnost použití donucovacích prostředků a předvedení ke zjištění totožnosti,“ popsala postoj vzpurné dívky mluvčí kladenské městské policie Jiřina Forejtová.

„Strážníci museli následně mírnějšími, ale zákonnými prostředky ženu odvést do služebního vozidla k převozu na Policii České republiky. Až ve chvíli, kdy druhá hlídka městské policie přijela na místo odchytit jejího psa, se slečna rozhodla spolupracovat. Případ byl vyřešen pokutou ve výši jednoho tisíce korun a navíc předán příslušnému odboru Magistrátu města Kladna, jelikož pes nebyl veden v evidenci,“ řekla Forejtová.

Nejvíce přestupků souvisejících se znečištěním veřejného prostranství řeší strážníci v sídlištních částech, tedy Kročehlavech, centru, Rozdělově a na Sítné. Letos už bylo kolem 535 případů. „Pokuty se pohybují do tisíce korun s tím, že strážníci mají doporučeno, aby v případě znečištění veřejného prostranství psem ji udělili v maximální výši. Pokud při kontrole zjistíme, že zvíře není přihlášeno, oznamujeme to příslušnému odboru magistrátu,“ dodala mluvčí.
V Kladně je přihlášeno asi šest tisíc psů, realita se ale pohybuje vysoko nad tímto počtem. Bližší informace o poplatcích za psy naleznete na internetových stránkách www.mestokladno.cz.