Desítky myslivců a dalších milovníků přírody z regionu i vzdálenějších končin se do Žiliny sjeli, aby zhodnotili výsledky práce svých kolegů, kamarádů a těch, kteří se celoročně starají o přírodu, les i zvěř. Setkání, které bylo dle zvyklosti i místem pro jarní svod vloni narozených loveckých psů, zahájilo trubačské trio.

Ať už činnost lovců hodnotí pozorovatelé zvenčí jakkoli, pravdou zůstává, že bez jejich iniciativy by myslivecká sdružení neexistovala a hrozil by tudíž i neodvratný zánik tohoto kulturního dědictví.

Nimrodi vykonávající svoji činnost ve valné většině z lásky k přírodě a bez nároku na odměnu, věnují koníčku volný čas a pro přírodu, potažmo společnost, jsou k nezaplacení. Zimní zásypy, hodiny na čekané, práce v lese, povinný odstřel, péče o zvěř. To vše patří do náplně práce myslivců, která je v posledních letech čím dál více náročnou vědou.

„Co se týká výstavy trofejí, letošní rok je o něco slabší, protože končí desetileté období pronájmu honiteb, přesto se bylo v Žilině na co dívat. Věříme, že příští rok bude zase vydatnější.

V každém případě nás těší i to, že za šest let, co pořádáme jarní svod psů, nebyl žádný vyloučen. I letos zde byli převážně psi z Kladenska, Prahy, ale i Rokycan," řekl hospodář Mysliveckého sdružení Smejcenina Žilina, předseda myslivecké komise a místopředseda Okresního mysliveckého spolku Kladno Pavel Adam.

Jeho slova doplnil přítomný předseda Okresní myslivecké rady a Okresního mysliveckého spolku v Kladně Petr Frühauf. Připomněl zároveň i garanta výstavy, jímž je statutární město Kladno.

Pochválil zásluhu chovatelů, že přivádějí ke svodu kvalitní psy. Jen takoví dokáží následně obstát při podzimních zkouškách a uplatnit se v terénu při lovu coby plnohodnotní partneři myslivců.