Nicnetušící řidiči a obyvatelé čtvrti volí proto náhradní trasu. Pracovníci firmy, která nyní haldu vlastní, dostávají mimořádné volno a areál musí neprodleně opustit. Mezi lidmi kolují informace, že policie oblast uzavřela, protože halda vydala nebezpečný nález.

Proslýchá se, že v hromadách suti a navážky je bomba. Skutečně je. Tentokrát ale nejde o nejapný žert jakéhosi vtipálka, ale o opravdovou stále funkční válečnou munici, kterou v místě objevil při zemních pracích bagrista.

První nález odhalila hlína už ve čtvrtek a další v pátek. Poprvé se jednalo o leteckou zápalnou pumu Brandt C50 a ve druhém případě o průbojnou dělostřeleckou střelu, dva kusy dělostřelecké miny a jednu dělostřeleckou tříštivo-trhavou střelu.

Na místo se dostavily ihned policejní hlídky, které prostor na několik hodin uzavřely. K případu byla přivolána také Pyrotechnická služba Policie České republiky (PS PČR). Hodinu po poledni byla v pátek po zneškodnění trhavin akce ukončena,“ řekla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policií obšancovaná čtvrť v Kladně na Cikánce i v těsné blízkosti haldy, kam se kdysi vyvážel odpad z kladenské poldovky a dnes hlušina. Omezena je automobilová, železniční i letecká doprava.

Jak dále uvedl náměstek ředitele PS PČR Miloslav Žán na haldu vyjeli specialisté z Milovic. „V Kladně jsme zajistili 1 kus 152 mm průbojné dělostřelecké střely, 2 kusy 120 mm dělostřelecké miny a 1 kus 76 mm dělostřelecké tříštivo-trhavé střely.

Všechna uvedená munice byla ruské výroby a pocházela z období 2. světové války. Vzhledem ke stavu munice a konstrukci jejích iniciačních prvků se jednalo, s výjimkou průbojné střely, o munici nevhodnou pro přepravu, a proto byla pyrotechniky zničena přímo na místě,“ vysvětlil Miloslav Žán.
Podle jeho slov je vysoce pravděpodobné, že munice byla do místa nálezu v minulosti převezena odjinud, a to pravděpodobně neúmyslně
v souvislosti s navážením odpadní zeminy na haldu.

Kromě pátečního objevu, našli ale pracovníci firmy, která je vlastníkem haldy, podezřelé předměty už i ve čtvrtek. Pyrotechnici proto nebyli v místě poprvé.

„Shodou náhod PS PČR na stejném místě a za obdobných okolností zasahovala i o den dříve, kdy byl nalezen jeden kus německé letecké zápalné pumy Brandt C50 (hmotnost cca 50 kg) pocházející také z období 2. světové války.

V tomto případě bylo zjištěno, že puma neobsahovala iniciační prvek a bylo proto možné i vhodné ji zajistit a převézt pryč k bezpečnému zničení na trhací jámě,“ doplnil Žán.

Dodal, že nálezy munice nejsou v celé ČR vzhledem k válečné historii nijak výjimečné. V rámci Středočeského kraje jsou nejčastější na Rakovnicku a v okolí Milovic. V Kladně nejsou objevy munice ojedinělé, ale ani výrazně časté. Šéf pyrotechniků v souvislosti s tímto případem upozornil veřejnost.

„Pro všechny obdobné nálezy platí základní pravidlo. Předmětů se nedotýkat, přivolat policii a podle možností zajistit, aby se k nim nepřiblížila ani jiná osoba. Jinak může být vážně ohrožen život a zdraví osob,“ varoval pyrotechnik.