Patří k lidem, kteří prostřednictvím hudby šíří mezi lidmi dlouhé roky dobrou náladu a dodávají díky své obětavosti druhým chuť do života. Muzikant, který hudbu dělá doslova srdcem, se narodil ve Strakonicích rok před koncem války,

20. ledna v roce 1944, kde absolvoval i základní osmiletou školu.

S muzikou začínal v deseti letech v Hudební škole ve Strakonicích. Už ve dvanácti

letech hrál na hoboj v divadelním orchestru a jezdil jako dudák s Jihočeským souborem písní a tanců.

Rudolf Hyška se toužil věnovat hudbě i nadále jako profesionál, jeho kroky proto vedly do Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem. Tu absolvoval v roce 1961 a poté nastoupil rovnou k posádkové hudbě ve Slaném. Nejen láska k hudbě, ale i k jeho vyvolené

Ivance rozhodly o tom, že se ve Slaném v roce 1965 oženil. Jeden rok strávil ještě u posádkové hudby v Táboře.V roce 1966 odešel do civilu a trvale zakotvil ve Slaném, kde pracoval v podniku drobného zboží a při zaměstnání začal učit v Základní umělecké škole Slaný hru na dechové nástroje (klarinet, zobcové nástroje, saxofon).

V tomto období hrál také v tanečním orchestru Alfa, který až do roku 1995 vedl. Ve stejné době začal společně s hudebním kolegou Karlem Hevessym vést orchestr BETA Základní umělecké školy ve Slaném.

S Betou a mažoretkami uskutečnily celkem 19 zahraničních zájezdů.

Od rozpadu podniku drobného zboží působí ve slánské hudební škole roky jako učitel dodnes.

Životní krédo Rudolfa Hyšky: „Hudba je jediná láska, která v životě nezklame.“