Nominace do Řádu srdce Lenku Iblovou velmi překvapila. „Potěšila mne a dojala. Jsem velmi ráda, že ohlasy smečenských kulturních programů překročily práh našeho města. Činnost kulturní komise opravdu není pouhé shromáždění devíti členek mezi čtyřmi zdmi s jedním zápisem. Z našeho plánování vznikají skutečné akce, na nichž se setkává nejenom mnoho místních, ale i obyvatel přilehlých vesnic a měst. Mám velkou radost, že při tom se svými kolegyněmi mohu být. Děkuji za nominaci do Řádu srdce, nesmírně si vážím toho, že jsem mohla být na nominační listině mezi tolika úžasnými lidmi," vyjádřila se předsedkyně kulturní komise.

Do funkce předsedkyně se podle svých slov dostala tak nějak samovolně. „Působením v mateřské škole a školní jídelně, jsem Smečenským opravdu na očích. Mé kulturní počiny byly pozvolné, zprvu jsem se ujala realizace zájezdů pro občany města do divadel a na koncerty. A tak, když došlo v městském úřadě ke změnám v personálním obsazení, bylo mi nabídnuto vést kulturní komisi. Oslovila jsem dalších osm spřízněných smečenských duší a společně se nám podařilo za pár let vytvořit sehraný tým, který připravuje za přispění města, a předně za velkého přispění obyvatel, opravdu pestrý kulturní program. Díky nekonečnému pochopení mé celé rodiny, se těmto aktivitám při zaměstnání plně věnuji od roku 2012," vyložila Lenka Iblová.

Všech devět členek komise se schází alespoň jednou měsíčně, aby zhodnotily uplynulé akce a společně popřemýšlely o nových možnostech. „Pracujeme formou velmi přátelské otevřené diskuze, ze které vyvstane vždy mnoho nových námětů. Každý nápad na oživení kulturního života ve Smečně nás posunuje dál, akce jsou profesionálnější a propracovanější. A samozřejmě jako každého, tak i nás nejvíce těší pozitivní reakce všech, kteří se kulturně-společenských akcí zúčastnili. Baví nás, že Smečno není unuděným městem, kde se nic neděje, ale že se lidé rádi setkávají a zapojují.Vždyť kultura je obrazem vzdělanosti národa," okomentovala Lenka Iblová.

Členky kulturní komise společně také obnovují kdysi tradiční akce. Příkladem jsou Smečenské máje, které se znovu konaly už předloni. „Akce měla obrovský ohlas a nás to přesvědčilo v tom, že takové akce mají smysl. A že návrat starých dobrých českých tradic má svůj smysl. Starší vzpomínají na své mládí, kdy takovéto události byly opravdu tradiční a ti mladší nebudou o tradice ochuzeni," vyložila předsedkyně komise.

Z tohoto důvodu se obyvatelé Smečna mohou těšit na staročeský masopust. „Jen co vyměníme staré kalendáře za nové, rozjedeme přípravu všeho potřebného, abychom 21. února mohli ve Smečně zažít řádné masopustní veselí. A protože Smečno opravdu žije, vydáváme již třetím rokem soupis kulturně-společensko-sportovních akcí všech smečenských spolků. Pro následující rok 2016 na všechny čeká rekordních 55 akcí," nalákala nejen obyvatele Smečna.

Ovšem kulturní komise nemyslí jen na zábavu, ale také na pomoc druhým. Proto se členky minulý rok pustily do charitativní akce na podporu malé nemocné Valinky Novotné z Podlešína. Kromě sbírání plastových víček vymyslely zdobení vánočních chaloupek. Na akci lidé nakonec přinesli 62 nazdobených chaloupek určených k benefiční prodejní výstavě. Na vánočním koncertě v kostele pak celou utrženou částku věnovaly právě Valince.