Jako mnoho kluků chtěl být kdysi Roman kosmonautem a doslova hltal knížky o vesmíru. V dospělosti však převážila touha po práci s dětmi.

„Svoje povolání poslání miluju.Vždycky si vzpomenu na paní učitelky na základní škole Na Hájích ve Slaném „Byl by z Tebe výborný učitel…" Dělám všechno proto, aby to tak bylo.

Do školství jsem se dostal asi osudovou náhodou. Moje pedagogická dráha začala po studiu na gymnáziu ve Slaném na 9. ZŠ v Kladně. Poté jsem učil až do začátku roku 2006 na speciální škole ve Slaném," říká Roman Pejša.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor sociální pedagogika a poté speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

„Specku jsem si vybral, protože se mi dostala práce se zdravotně postiženými pod kůži. Prostě jsem se našel. Rok 2005 byl pro mě pracovně i osobně zlomový. Stal jsem se poprvé otcem a zvítězil v konkurzu na místo ředitele Dětského domova v Ledcích," dodává dnešní nominovaný.

Tato práce ho naplňuje, jelikož je to činnost s dětmi. Proč zrovna dětský domov? Protože zde může na děti působit a rozvíjet jejich přirozené potřeby ve všech oblastech a pomalu je připravovat do samostatného života.

V Ledcích se ředitel Pejša společně s dalšími kolegy starají v současnosti o 40 dětí ve věkovém rozpětí 3 až 21 let. Nemají zde žádného oboustranného sirotka, všechny děti mají alespoň jednoho z rodičů. Mnoho z nich se ale o své děti nedokáže, neumí nebo nechce starat.

„Mojí vizí je maximální otevřenost vůči veřejnosti. Je důležité mluvit s lidmi o životě dětí v ústavní výchově, snažit se bourat zažité mýty o sirotcích či dětech z pasťáku.

Kamínkem do této mozaiky otevřenosti je i pořádání akcí nejen pro naše děti, ale i pro příchozí. Smysl je v propojování. V tom, že se snažíme nenásilnou formou propojit trávení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v běžných funkčních rodinách," uzavírá Roman Pejša.