Ke spolupráci s Dětským domovem v Ledcích se dostala prostřednictvím soutěže Dívka roku ve svých patnácti letech. Taneční soutěž založila 
v roce 2012.

„Celá akce je hlavně a primárně určena pro tanečníky, aby si mohli užít svůj den 
a sdílet spolu svou radost z pohybu. Radost a štěstí v dětských očích jsou pro mě tou největší odměnou," vyjádřila se Jana Ruszó.

Kromě soutěže se Jana aktivně věnuje popularizaci biologie a didaktiky biologie. „Letos jsme s kolegy na pedagogické fakultě založili spolek Drosophila, který se věnuje právě těmto tématům," dodala Jana Ruszó.

A jak vlastně vznikla oblíbená a hojně navštěvovaná soutěž Domovy tančí? „V době, kdy jsem sama byla ještě náctiletou, přišla možnost účastnit se oslav v Dětském domově v Ledcích jako taneční host. Místní slečny taneční vystoupení zaujalo 
a chtěly znát víc. Mě nadchla myšlenka spojit dvě příjemné aktivity: práci s dětmi a tanec. S ředitelem Romanem Pejšou jsme se domluvili na spolupráci formou vedení tanečního kroužku. Čili to byl první krok," vyložila Jana Ruszó začátky.

Ačkoliv, jak sama Jana Ruszó přiznává, byly taneční hodiny z počátku spíše dřina nejen pro ni, ale i pro účastnice, dřina se vyplatila. „Když jsme vyrazily na první soutěž a holky, ačkoli neobsadily žádné medailové místo, měly ohromnou radost z toho, že se akce mohly účastnit. Jak šel čas, zájem o tanec v domově rostl. Z jedné hodiny týdně se postupně staly dvě a nakonec tři," vyložila.
S větším počtem zájemců o tanec rostl také zájem o soutěže. „Když jsme na ně začali jezdit, cítila jsem jistý v uvozovkách problém. Tanečníci z klubů a škol mají zcela jiné možnosti tréninku než naši nadšenci. Jednoho dne mě proto napadlo hledat soutěž pro dětské domovy, ale nenašla jsem. Tak jsme ji, společně s panem ředitelem a dalšími organizátory, vytvořili," dodala Jana Ruszó.

Soutěž je určená dětským domovům, proto název Domovy tančí byl nasnadě. První ročník, zamýšlený jako pilotní a pokusný, navštívilo deset dětských domovů a rovných 100 soutěžících. „Takovou účast nikdo z nás nečekal. Radost, štěstí a nadšení všech soutěžících se pro nás stalo tou největší motivací pro realizaci dalšího ročníku," uvedla Ruszó s tím, že Domovy tančí patřily, patří a vždy patřit budou těm, kteří najdou tu odvahu vystoupit na parketu.

„Velké poděkování patří všem, kteří při mně stáli při realizaci prvního ročníku – zejména řediteli Romanu Pejšovi, mé rodině a přátelům, cenným sponzorům a všem, kteří akci podpořili. Bez nich by nikdy první, a tím pádem ani žádný další ročník, nevznikl. Největší poděkování však patří malým a mladým tanečníkům za jejich účast, tanec a odvahu ukázat, co umí," uzavřela pořadatelka akce Jana Ruszó.