Desítky nájemníků městského dvanáctipatráku našly zatím nocleh z velké části u příbuzných a tři lidé v náhradních prostorách poskytnutých městem. Do bytů pouští policejní hlídky obyvatele pouze pro nejnutnější osobní věci. Tři nejvíce zasažené byty v horních patrech jsou zcela nepřístupné. Lidem, kteří přišli o majetek, pomůže vyhlášená veřejná sbírka i benefiční koncert.

Příčinu požáru šetří hasiči, technická závada na domě byla vyloučena. Čeká se na výsledky analýz statika, radnice řeší přímo s jednotlivými obyvateli možnosti náhradního bydlení. „Proběhne odběr vzorků betonu a na základě jeho výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu. Není pravda, že bylo rozhodnuto o demolici části domu, vše bude záviset na výsledcích kontrol a konečné zprávě statika,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Instalatéři zjišťují stav vodovodní sítě a připravují soupis prací, které je třeba zahájit. Stejně tak postupují i elektrikáři, kteří ale s pracemi musí čekat na vyschnutí domu. Na místě jsou také zámečníci, kteří řeší zabezpečení jednotlivých bytů. Obnovena byla dodávka tepla.

„Rada rozhodla, že volné byty v majetku města budou nabídnuty k případnému zajištění náhradního ubytování nejvíce potřebným obyvatelům poškozeného domu. V náhradních bytech budou evakuovaní platit symbolické nájemné jednu korunu. Intenzivně pracujeme na maximální koordinaci a urychlení prací, včetně jednání s pojišťovnami tak, aby se situace co nejdříve stabilizovat. Prioritou je především bezpečnost obyvatel,“ informoval Tomáš Kutil, náměstek primátora.

Lidem pomůže veřejná sbírka i benefiční koncert

Radní v pondělí odsouhlasili okamžitou peněžitou podporu lidem ze třech nejvíce poškozených bytů ve výši 20 tisíc korun. Jedná se o byt, kde požár vznikl a byty přímo nad a pod tímto bytem. Veřejná sbírka pořádána Statutárním městem Kladnem bude vyhlášena od 29. 1. do 31. 3. a pokladnička bude umístěna v Městském informačním centru.

Kromě sbírky se v Městském divadle Kladno 16. února uskuteční benefiční koncert. Mnozí kladenští hudebníci a divadelníci přislíbili účast bez nároku na honorář. Materiální pomoc od veřejnosti bude koordinována městem. Úředníci shromažďují seznamy věcí, které evakuovaní opravdu potřebují a dárce s příjemcem přímo propojí.

Již v sobotu byla zprovozněna informační linka 727 825 919 pro evakuované lidi z domu, kde získají aktuální informace.