Vzhledem k tomu, že bývalé vedení města v čele s exprimátorem Kladna Milanem Volfem (Volba pro Kladno) podepsalo na podzim krátce před volbami smlouvu s investorem, který zde má vystavět obchodní centrum Globus, politici, kteří jsou dnes ve vedení města a část obyvatel Kladna, se bouří. Jsou přesvědčeni o tom, že město další obchodní dům nepotřebuje a jen se tím nevratně znehodnotí celé území. Současný primátor Dan Jiránek navíc tvrdí, že smlouva je nemravná a zbytečně zavazující. Na pomoc proto přizval Středočeský krajský úřad a společně s úzkým vedením radnice se sešli s investorem.

První jednání nového vedení Kladna s investorskou společností, která chce na Růžovém poli postavit Globus, se uskutečnilo počátkem týdne. Šlo o úvodní schůzku, na níž zazněly současné postoje obou stran. Radní z koalice ODS, Kladeňáci, ANO a SPD Globus na Růžovém poli nechtějí.

Problémem je místo, nikoliv hypermarket jako takový. Stavbou Globusu by obyvatelé Kladna přišli o oblast, která se využívá pro odpočinek a volný čas. Globusu na Růžovém poli existuje smlouva, kterou uzavřelo bývalé vedení jen 14 dní před volbami. „Smlouva je naprosto nemravná. Nicméně na jednání nás investor ujistil, že ji nechce zneužívat, i když do projektu investoval, jak sdělil, už několik milionů korun,“ poznamenal primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek. „V principu se nám nelíbí umístění Globusu na Růžovém poli, nikoliv hypermarket jako takový. Budeme proto jednat dál,“ doplnil primátor.

Statutární náměstek města Kladno Tomáš Kutil k tomu dodal, že zatímco obchodních center je v oblasti spoustu, chybí místa, kde se dá sportovat a rekreovat. „Navíc v kontextu s Globusem na Růžovém poli nikdo nebral v potaz větší dopravní zátěž na daném území,“ říká statutární náměstek města Kladno Tomáš Kutil s tím, že se musí zabývat také životním prostředním. „Nikdo přece nechce žít tam, kde by se zhoršilo ovzduší a zvýšil hluk,“ doplnil.

V souvislosti se stavbou hypermarketu Globus končí termín pro vypořádání připomínek EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) a k územnímu rozhodnutí se vyjadřují orgány státní správy.

Kraj nesouhlasí

Nesouhlasné stanovisko se záměrem stavby Obchodního centra Kladno v Arménské ulici schválila v rámci projednání vlivu na životní prostředí Rada Středočeského kraje v pondělí 17. prosince 2018. Obchodní centrum mělo být umístěno na jižním okraji Kladna v katastrálním území Kročehlavy v lokalitě Růžové pole, která se nachází vedle průmyslové zóny Kladno-jih.

„Nesouhlasné stanovisko bylo vydáno na základě doporučení Výboru pro životní prostředí a zemědělství vzhledem k tomu, že v dané lokalitě není dostatečně řešena dopravní situace,“ upřesnil náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Záměr podle jeho slov obsahuje novostavbu obchodního centra, čerpací stanice pohonných hmot, výdejního místa CNG, myčky pro osobní automobily a boxy ručního mytí. Hlavní objekt je navržen jako jednopodlažní s částečným druhým nadzemním podlažím. Výškový limit navrhovaného objektu činí 15 metrů. Celková plocha areálu činí 92 445,45 m², což je 9,2 hektarů.

Proti předloženému záměru hovoří i fakt, že v zájmovém území jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu a krátkodobé koncentrace PM jsou při hranici imisního limitu. Zájmové území je rovněž zatíženo hlukem z frekventovaných komunikací Arménská, Unhosťská a Americká. Náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera také připomněl, že k záměru stavby obchodního centra Rada kraje v rámci posuzování EIA přijala nesouhlasné stanovisko již v červnu letošního roku, a to z důvodu velkého záboru zemědělské půdy a zhoršení dopravní situace v dané lokalitě. „Rozhodnutí vycházelo z průzkumu území, které je již dostatečně pokryto nákupními centry, ale chybí zde naopak park a sportoviště, které byly navrženy v původním územním plánu,“ dodal Miloš Petera.

Podle kladenské radnice nejvhodnější, aby na Růžovém poli bylo více zeleně a bytů. Projekt Globusu však kromě hypermarketu počítá s obřím parkovištěm a čerpací stanicí. Proto mimo jiné obyvatelé iniciovali petici proti hypermarketu s cílem udělat v Kladně referendum o využití Růžového pole. Tak, aby se mohli vyjádřit všichni občané.