„O regulaci počtu zdivočelých holubů druhu Columba livia se snažíme již déle než deset roků. V posledních dvou letech se prudce zvýšil počet stížností na vysokou koncentraci holubů v řadě lokalit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí kladenské radnice Radovan Víta.

Oprávněnost stížností potvrdila provedená kontrola, která v této souvislosti prokázala také následnou devastaci objektů a zvýšení zdravotních rizik pro občany. „Bylo zřejmé, že dosavadní postupy regulace jsou nedostatečné. K dalším opatřením proto město přistoupilo na základě expertizní zprávy zpracované Národní referenční laboratoří pro dezinfekci a deratizaci Státního zdravotního ústavu. V té byla řešena problematika zdravotních rizik a hospodářských škod vyvolaných vysokou početností holubů v Kladně. Vedle naprosto nezbytné prevence spočívající převážně v znemožnění hnízdění na nezabezpečených půdních prostorech a výklencích staveb přistoupilo město i k některým způsobům usmrcování přemnožených holubů. Jedním z nich je lov holubů loveckou zbraní. Upozorňujeme, že jde o lov zcela legální, který je v souladu s platnými právními předpisy,“ prohlásil Víta.

Podle zákona o myslivosti je možné vydat povolení lovu na nehonebních pozemcích, tedy i na území města. Důvodem pro vydání povolení je potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů, například zdivočelých holubů. „Náš odbor jako příslušný orgán státní správy myslivosti vydal do současnosti povolení k regulaci stavů zdivočelých holubů druhu Columba livia na území celého Kladna třem osobám majícím platné lovecké lístky a zbrojní průkazy. V rozhodnutích jsou v souladu se zákonem podrobně specifikovány podmínky pro provedení lovu. Ulovení holubi jsou z velké části používáni jako potrava pro sokolnické dravce chované za účelem plašení ptáků na Letišti Praha–Ruzyně,“ informoval Víta.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je důvodem k usmrcení zvířete výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů. „Odstřel holubů je v Kladně prováděn již téměř deset let. Dosud jsme se nesetkali se stížnostmi. Je zřejmé, že v regulaci stavu holubů je nezastupitelná prevence. Z jedné nezabezpečené půdy může ročně vylétnout několik desítek mladých holubů. Apelujeme proto na osobní zodpovědnost majitelů nemovitostí, kteří mohou ovlivnit výši populace holubů v Kladně a omezit tak nutnost lovu, jež nikomu radost nepřináší,“ sdělil Víta s tím, že odstřel se netýká žádného jiného druhu holubovitých ptáků, tedy holuba hřivnáče či hrdličky zahradní.

Inspektorka Ligy na ochranu zvířat České republiky Zuzana Semelová tvrdí však pravý opak. „Holuby je možné dle zákona zabíjet, ale jiným způsobem než střelbou, například odchytem,“ upozornila. „Zákon o myslivosti přesně vypisuje druhy zvěře, které je možné v povoleném lovném prostoru zabíjet. Holub není lovná zvěř,“ pokračovala Semelová. „Dle zvláštních předpisů je také upravena regulace populace některých zvířat, ale střelba v obci naráží dále na zákon o zbraních a střelivu, jenž rozhodně nepovoluje tento způsob likvidace ve městě. Dělají si už co chtějí,“ dodala inspektorka.