V banku, který bude rozdělen mezi vybrané jednotlivce, je v letošním roce 2,2 milionu korun. Přibližně stejnou částku dostali Slaňáci na obnovu nemovitostí i vloni. V prvním roce akce bylo v balíku dokonce pět milionů korun.

Od té doby si lidé na území města už zkrášlili desítky domů, k čemuž by se bez podpory radnice třeba ani sami neodhodlali. Celkem bylo mezi Slaňáky od roku 2008 rozdáno téměř 21 milionů korun, přičemž celkové náklady, kdy část peněz doložili majitelé na opravy sami, se vyšplhaly přes 69 milionů korun.

Akci od počátku velmi podporoval i nedávno zesnulý starosta Ivo Rubík, který ji považoval za jedinečnou a motivační. Ojedinělá skutečně je, a to i v rámci republiky.

Má za cíl pomoci vlastníkům nemovitostí zachovat stavebně-historické a umělecko-řemeslné hodnoty a zároveň zatraktivnit ulice města.

Peníze na opravy jsou určeny zejména na prvky, které jsou z ulice viditelné, tudíž lze za ně opravit fasádu či střechu. Přihlásit se může každý vlastník domu. O rozdělení peněz rozhodne komise. Přestože mají šanci všichni, důraz je letos kladen na ulice Brožovského, Pražskou, Na Vavřinci a Třebízského.