Co tomu předcházelo?

Informovali jsme před zasedáním rady

Zhruba třetina slánských zastupitelů, z koalice i opozice, už podala v závěru uplynulého týdne oficiální žádost o mimořádné jednání zastupitelstva, protože nesouhlasí s vypsáním výběrových řízení na vedení slánské nemocnice, městské policie a jednatele víceúčelové sportovní haly.

Podle zastupitele Pavla Bartoníčka (Občané města Slaného) nebylo vypsání konkurzů dostatečně zdůvodněno. „Lidé se obávají například privatizace a zúžení péče poskytované nemocnicí," uvedl.

Starosta s tím nesouhlasí, jak sdělil ČTK, podle něj nebyla například dostatečně vypracována výroční zpráva nemocnice a vedení města má podezření, že jsou z nemocnice vyváděny peníze.

„Zkusíme se dohodnout tak, že v případě nemocnice výběrové řízení prozatím zrušíme a nejdříve situaci necháme prověřit nezávislou auditorskou firmou," řekl starosta.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na vedení městské policie zrušeno nebude, protože velitel složil funkci, a v případě vedení víceúčelové sportovní haly také zůstane vypsáno, protože současný jednatel je podle starosty v konfliktu zájmů, když je zároveň jednatelem Technických služeb Stochov.

Ředitel slánské nemocnice Jiří Šimák Kladenskému deníku včera řekl, že zmíněná forma výroční zprávy dřívějšímu vedení města postačovala a nepovažuje ji tudíž za důvod k vypsání výběrového řízení.

„Žádné peníze se z nemocnice nevyvádějí," trvá na svém ředitel. Zdravotníci na podporu manažera špitálu už navíc sepsali, kterou podepsala valná část doktorů.

Pro Kladenský deník ještě ředitel slánské nemocnice Jiří Šimák včera doplnil: „Zaměstnancům nemocnice jsem slíbil, že se do výběrového řízení přihlásím," uzavřel Šimák.

Střet zájmů? Údajně ne

Co se týká dalších zmiňovaných výběrových řízení například na jednatele Veřejné sportovní haly ve Slaném (VSH), kde je šéfem Roman Klusák, objevila se aktuální informace.

Radnice tvrdí, že tento manažer je ve střetu zájmů, protože je současně v pracovně právním poměru na Stochově coby jednatel tamního podniku Technických služeb. Rada města Stochova rozhodla o jeho dosazení jednomyslně a Roman Klusák byl do funkce zvolen 1. února.

V Technických službách Stochov je jednatelem vždy osoba, která působí jako dohled vlastníka a zřizovatele, tedy Města Stochov. Původně tou osobou byl tajemník města (kterým byl v letech 1997 2008 právě Roman Klusák) a následně jeden z radních města. Nyní byl jednatelem opět jmenován Roman Klusák, jenž je od podzimních voleb stochovským radním.

Osoba jednatele je pověřena radou města dohledem nad společností TS Stochov, především ve věcech majetkových. Jmenováním Romanu Klusákovi tudíž nevznikl pracovně právní právní vztah.

V Technických službách Stochov je v pracovně právním vztahu pro výkon řízení společnosti pouze ředitel Technických služeb Stochov. Na tuto funkci nyní probíhá výběrové řízení, kterého se však Roman Klusák neúčastní!

Přihlaste se, stejně budete vyřazen

„Jedním z argumentů rady města Slaného a jeho vedení je, že se současní vedoucí pracovníci mohou do vyhlášených výběrových řízení rovněž přihlásit a bude vybrán ten nejlepší.

V případě konkurzu na jednatele VSH však toto není pravdou, protože prvním z požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání. To však současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje.

Může se přihlásit, ale podmínky řízení umožňují jeho vyloučení pro nesplnění požadavků." upozorňuje opoziční zastupitel Slaného Pavel Bartoníček (OMS).

Velitele vymění, nový dostane víc

Výše zmíněné výběrové řízení na velitele Městské policie Slaný přináší také jeden překvapivý fakt. Pavel Štěpánek, jenž svoji funkci po letech pod tlakem okolností raději sám složil 12. února při zasedání zastupitelstva, byl dosud zařazen v deváté platové třídě.

Přestože nové vedení radnice hlásá od počátku, že bude především šetřit a škrtat, vypsané výběrové řízení nabízí nově vybranému veliteli jedenáctou platovou třídu.