„Obyvatelé, kteří jsou připojeni na centrální vytápění a odebírají teplo prostřednictvím RDK, se dočkají jednorázového příspěvku ve výši 700 korun. Rozhodli jsme se celé nájemné vybrané od občanů za využívání tepelných zařízení použít na podporu domácností. Myslíme si, že v tuto chvíli není potřeba, aby město na občanech vydělávalo. Naopak chceme lidem částečně finančně přispět v období, kdy dochází k enormnímu zvyšování cen energií,“ sdělil starosta Martin Hrabánek (ODS).

Jak to ale bude s vytápěním po novém roce, zatím ani poskytovatel tepla neví. Nájemníkům nezbývá než vyčkávat, jak dopadnou konkrétní vyjednávání.

Josef Rabas, jednatel společnosti RDK servis Slaný, připomněl, že ceny na rok 2023 budou záviset na způsobu uplatňování zastropování cen plynu a elektřiny. „V současné době panuje v této věci mnoho nejasností. Konkrétní podoba ,vyhlášky’ pro obchodníky by měla být v půlce listopadu. Určitou představu máme, ale v této chvíli cenu tepla pro rok 2023 kalkulovat nemůžeme,“ sdělil.

Kromě starostí s vytápěním městských bytů, ostatních městských objektů i bytových jednotek v soukromém vlastnictví, si nové slánské zastupitelstvo klade za cíl zejména hledání cest pro úspory energií ve městě a s tím související úpravy. „Aktuálně už bychom měli mít zpracovanou energetickou koncepci. Z té nám vyjdou opatření, která je třeba udělat,“ sdělil starosta Martin Hrabánek.