Jak sdělil primátor města Dan Jiránek, do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, tři z nich však byli vyloučeni.

„Důvodem bylo nesplnění podmínek zadávacího řízení. Většinou se jednalo o zásadní chyby v harmonogramu prací. Pokud se žádný z vyloučených uchazečů neodvolá, práce začnou co nejdříve," sdělil tomu Jiránek.

Podle původních plánů radnice měly být práce zahájeny už v dubnu a hotovy v září. Vše má nyní už několikatýdenní skluz.
Na prostranství vznikne klidová zóna s herními prvky pro trávení volného času. Bude zde obnovena stávající a vysazena nová zeleň, zejména trávníky a různé druhy dřevin. Zároveň se celý prostor rozčlení podlouhlými záhony osazenými keři a pergolami.

Nerovný povrch vystřídá betonová zámková dlažba s protiskluzovým povrchem, vybuduje se zde altán s lavičkami a vznikne nová fontána. Současně bude celý prostor upraven pro potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace.