Dotykový počítač podpoří hendikepované žáky v učení a pomůže jim také lépe komunikovat s ostatními. „Se školou Korálek spolupracujeme již několik let.

Jsme rádi, že touto formou můžeme alespoň trošku dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zlepšit podmínky pro výuku," řekl Pavel Kalvoda. Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, se denně stará o více než stovku dětí.

Dotyková obrazovka počítače je díky jednoduchosti ovládání novou pomůckou pro žáky s omezenou schopností pohybu a komunikace.

„Pomáhá využít vlastní tvořivost a dává jim možnost zažít úspěch z dobře splněného úkolu. Plní funkci učení hrou a zpestřuje jednotvárnou výuku," vysvětluje ředitelka Korálku Taťána Semančíková.

Navíc žák může pracovat v různých pozicích, jak mu to umožňuje jeho tělesné postižení. „Vyučovací hodiny podpořené prací na PC jsou pro ně atraktivní a motivující. To co těžce hendikepovaný žák nezvládá s učebnicí, tužkou a papírem se mu najednou daří pomocí jediného dotyku.

A to mu přináší velké povzbuzení," doplňuje ředitelka. Škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální, mateřskou školu, školní družinu, školní klub a školní stravovnu.

Učí se zde děti se souběžným postižením více vadami – lehká, středně těžká a těžká mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, sluchovou nebo řečovou vadou, děti s autismem.

Škola se snaží u žáků dosáhnout takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být v maximální možné míře zařazeni do života zdravé populace.

Kladenský závod válcuje značkové uhlíkové, uhlíko-manganové a legované ušlechtilé konstrukční oceli, v menší míře také korozivzdorné a nástrojové oceli.

Roční produkce válcovny se pohybuje okolo 300 tisíc tun válcovaných výrobků směřujících zejména do lodního, petrochemického a automobilového průmyslu. Válcovna zaměstnává více než 730 lidí z Kladna a okolí.