Vstupem do registru se stáváte potenciálním dárcem pro kohokoliv na světě, kdo onemocní leukémií či jinou vážnou poruchou krvetvorby, a jeho jediná naděje na vyléčení je transplantace kostní dřeně.

"Svou kostní dřeň/krvetvorné buňky nedarujete po zápisu nijak "do zásoby", ale vždy konkrétnímu člověku, který s Vámi musí mít shodu v části genetiky - tzv. HLA znacích. Takovou shodu je ale bohužel velmi těžké najít, proto vhodného dárce stále nemáme pro každého čtvrtého nemocného a je proto potřeba řady registru neustále rozšiřovat," uvadí pořadatelé na sociální síti s tím, že pravděpodobnost, že se po registraci stanete skutečně dárcem je pouze jedno procento, už ale svou registrací pacientům dáváte velkou naději.

Více dalších informací zájemci naleznou na webu www.naborhrdinu.czwww.kostnidren.cz.

Kdo se může stát zaregistrovat? 

Základní podmínky pro vstup do Českého národního registru dárců dřeně:
věk 18 - 35 let (až do dne 36. narozenin)
velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)  
hmotnost alespoň 50 kg  
ochota překonat určité nepohodlí a "ztrátu" času pro záchranu života někoho neznámého