„K rekonstrukci ČOV město Unhošť bylo nuceno přistoupit ze dvou důvodů, a to kvůli nevyhovující technologii čištění odpadních vod a nárůstu obyvatel města a průmyslových producentů,“ uvedla starostka Unhoště Iveta Koulová. „Rekonstrukce bude probíhat za provozu stávající ČOV. To s sebou nutně přináší omezení účinnosti čištění odpadních vod a omezení množství čištěných odpadních vod. Podařilo se však najít postup, který umožní čistit téměř veškeré množství odpadních vod v období, kdy neprší,“ vysvětlila starostka.

Kvůli tomu bylo i vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod, které zohledňuje omezené možnosti čištění odpadních vod po dobu rekonstrukce. Po dobu výstavby bude probíhat nejen zvýšená kontrola kvality vypouštěné vody na odtoku, ale i povrchového toku.

„I přes všechna opatření, která zajistí provozovatel a vlastník čistírny po dobu intenzifikace, se může projevit změna v kvalitě vody v Černém potoce, a to zejména po deštích, v případě minimálních průtoků v toku v období zhoršené nitrifikace na ČOV, kdy může dojít ke zvýšeným koncentracím amoniakálního dusíku v toku,“ upozornil manažer provozu kanalizace Vladimír Dragoun ze Středočeských vodáren. „Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni, kteří hospodaří na majetku zásobovaném vodou z Černého potoka, provedli taková preventivní opatření po dobu rekonstrukce čistírny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku,“ dodal Vladimír Dragoun.