Jak potvrdila Kladenskému deníku mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová, od podzimu dělníci pracovali na vybudování nových základů uvnitř stavby. Vzhledem k tomu, že věžovitá budova bude opatřena novým schodištěm a výtahem, bylo zapotřebí původní konstrukci posílit. „Byly proto provedeny zemní práce až k základům. Ty byly za pomoci pilotů vytvořeny prakticky úplně nové. Hotová už je i nová podlaha a nyní budou montovány nosníky. Dělníci v současnosti dále intenzivně pracují na otryskávání původních omítek z ocelové konstrukce věžového vodojemu, ze kterého musí být především sejmuty letité nátěry."

Rekonstruována je i trafostanice pro posílení dodávek elektrické energie do nového centra. Ta je umístěna u druhé služební brány do areálu. Instalován bude i nový výkonnější záložní dieselový agregát. 

Věžový vodojem, ze kterého byla jeřábem v srpnu uplynulého roku odňata původní zásobárna vody, bude po rekonstrukci nejen pracovištěm vodařů, ale také školicím střediskem.

Vodojem poskytne vyhlídku do širokého okolí. Nový dispečink bude moci dohlížet od roku 2019 na dodávky pro zhruba 300 tisíc obyvatel jak Kladenska, tak částí Prahy-západ, Prahy-východ, Rakovnicka a Mělnicka.

Projekt dispečinku s reprezentativním prostorem a expozicí Centra biodiverzity v bývalém vodojemu je založen na dvou základních principech. Prvním je koncepční úprava velkorysého výškového členění vodojemu do dvou hlavních prostorů – nesoucích v „dříku“ a nesených v „hlavě“. Vložené betonové desky podlah vymezují patra nových funkcí. Výhodou je, že velikost vnitřního prostoru a mimořádná únosnost celé konstrukce umožňuje nové využití vodojemu. 

Do nového objektu návštěvníci vstoupí přes halu s nově vloženým vertikálním jádrem sloužícím zároveň jako 22,5 metrů vysoký výstavní prostor. Expozice vodárenství bude pokračovat na podestách původního servisního schodiště a bude možné je sledovat během pohybu výtahu nebo při výstupu po točitém schodišti skrze transparentní pláště jádra. V úrovni poslední mezipodesty bude do dříku vodojemu podvěšeno technické patro – zázemí dispečinku a potřebných technologií.

V uvolněném prostoru po ocelové nádrži je navržena radiální otevřená dispozice dispečinku umožňující průběžnou spolupráci dispečerů. Pod ocelovým krovem ukončeným kruhovou lucernou se tak otevře panoramatický jednací prostor s kapacitou 50 míst, přístupný po obloukovém schodišti.

Moderní dispečink bude mít svou klíčovou úlohu také během možných krizových situací, jako jsou např. povodně. Právě během nich je klíčová schopnost předpovědět, jaká zařízení a ve kterou chvíli je nutné vyřadit z provozu, případně zcela demontovat a odvézt do bezpečí. Centrální řízení z moderního pracoviště zajistí, aby se v takových situacích postupovalo rychle, ve správném pořadí a koordinovaně, aby byly efektivně využity dostupné zdroje lidské i materiální a aby byly minimalizovány škody.

Moderní dispečink pro řízení vodohospodářské infrastruktury a pro případy krizových situací bude vybaven také funkcí tzv. „disaster recovery“ centra. V praxi to znamená, že bude vybaveno vysokým stupněm zabezpečení přenosu a uchování dat a v případě jakýchkoliv výpadků bude možné jeho provoz obnovit ve velmi krátké době.