Jak potvrdili odborníci, měnit se bude nakonec jen vodorovná část Sítenského mostu. „Souhrnný posudek technického stavu mostu včetně stavebně-technického průzkumu s využitím sondážních vrtů ukázal, že z hlediska mimořádné kvality betonu jsou stávající pilíře bezpečně dlouhodobě využitelné,“ uvedl mluvčí města Vít Heral.

| Video: Youtube

„Je tedy logické, ekonomické, ekologické i časově úsporné udělat jen novou vodorovnou konstrukci a sloupy pilířů zachovat,“ vysvětlil.

Původní návrh přestavby mostu, který by byl i výrazně nákladnější, počítal s řešením, které by si vyžádalo mimo jiné i nový geologický průzkum Sítenského údolí. Předpokládaný termín oprav mostu je během roku 2025.

Sítenský most

Most se čtyřmi dvojitými pilíři se nachází v ulici Cyrila Boudy v Kladně, vede přes Sítenské údolí a je nejvyšším mostem v centru města. Spojuje náměstí Sítná a Kročehlavy s centrem. Je dlouhý 113,9 metru, vysoký 15 metrů a široký 19,5 metru. Na mostě vede čtyřproudá silnice, po obou stranách jsou chodníky a nízké ocelové zábradlí. Pod mostem je zavěšen parovod a inženýrské sítě. Údolím pod mostem protéká jedna ze čtyř větví pramenů Dřetovického potoka. Pro svou dostupnost a výšku most přitahuje sebevrahy. Most byl zkolaudován v prosinci roku 1966 a jeho poslední opravy proběhly v roce 1994, zábradlí pak bylo opravováno před devíti lety.