„Současný asfaltový povrch parkovacích ploch nahradí vsakovací dlažba, abychom zabránili odtoku dešťové vody,“ říká primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Práce budou probíhat ve fázích a v lokalitě chceme zachovat maximální možnosti parkování. Nejprve se začne v místě, kde se dnes nachází travnatý pás a současnou kapacitu parkoviště tak dočasně snížíme pouze o čtrnáct míst.“

Do rozšířeného prostoru parkoviště budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly, která bude možné prostřednictvím připojení ke SMART technologiím individuálně stmívat. „Současně je uvažováno s monitoringem obsazenosti parkovacích míst, pro informování občanů o aktuální zaplněnosti parkoviště,“ dodal primátor.

V rámci rekonstrukce budou u dvou parkovacích míst provedeny stavební přípravy pro možné budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Poté bude mít parkoviště na Sítné kapacitu celkem 93 stání, z toho pět pro ZTP.