„Opraven bude téměř dva kilometry dlouhý úsek komunikace, a to z části na průtahu obcí Hvězda a z části v extravilánu směrem k místní části Rejdišti. Rekonstrukce se předpokládá za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem světelnou signalizací v aktuálním úseku prací,“ sdělil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Budování kanalizace v Želevčicích.
OBRAZEM: V Želevčicích pokračuje budování kanalizace, hotovo bude do podzimu

Mimo obec (přibližně km 14,0 – 15,3), se bude provádět výměna asfaltových vrstev s recyklací podkladních vrstev na místě za studena, seříznutí a úprava nezpevněné krajnice, obnova a vyčištění otevřených silničních příkopů, oprava trubního propustku přibližně v km 15,2 a následná obnova vodorovného dopravního značení.

Nové chodníky i značky

Na průtahu obcí v délce přibližně 600 metrů (km 13,4–14,0) se bude realizovat rovněž oprava vozovky, její odvodnění dešťovou kanalizací. „Vyměněno bude i stávající potrubí, dvě nové horské vpusti a čtyřiadvacet nových uličních vpustí a nové kontrolní šachty. Opraveny budou i chodníky a dopravní značky. Doplněno bude i osvětlení v místech přechodů pro chodce. V místě rušeného propustku na okraji obce vznikne nová gabionová opěrná zeď,“ dodal Buček.