Premiéra se vydařila a mezi lidmi převládala přátelská atmosféra. Souboj o nákupní košíky se nekonal, zákazníci byli ukáznění a mnozí si spokojeně odnášeli domů plné tašky s nakoupeným zbožím.