Kročehlavské sídliště čeká v příštích několika letech výrazná změna. Kladnu se podařilo získat další významnou dotaci, která umožní zásadní rekonstrukcí uvedené části města. Město je připraveno pomoci se zpracováním dokumentace na opravu domů i bytovým družstvům a společenstvím soukromých vlastníků.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města určeného pro revitalizace sídlišť byl vytvořen na základě urbanistické studie a socioekonomické analýzy. Práce na něm trvaly dva roky.

„Na projekt revitalizace sídliště jsme ve finále získali sedmadevadesát procent z požadované sumy. Vzhledem k pohybu kurzu eura je však tato částka, tedy přibližně 175 milionů korun, oproti původnímu požadavku o něco vyšší,“ sdělil primátor Dan Jiránek.

Celková hodnota projektu je téměř 300 milionů korun. Je zaměřen především na oblasti revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukci bytových domů. „Sídliště a jeho veřejná prostranství čeká výrazné zazelenění a celkové zkulturnění. Přibudou moderní dětská hřiště a parkoviště, jelikož od dob vzniku sídliště se počet vozidel zněkolikanásobil,“ řekl primátor.

Na regeneraci bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a soukromých vlastníků připadne více než 40 procent z celkem investovaných prostředků. „Chceme pomoci i sdružením majitelům bytových domů, proto mohou městu předložit jednoduše zpracovaný projekt. Následně budou tyto návrhy posouzeny a navrhovatelé vybraných budou moci bezplatně využít služeb poradenské agentury, která jim pomůže se zpracováním projektové dokumentace či zajištěním výběrových řízení podle zákona,“ informoval náměstek primátora Vojtěch Munzar.

Městským domem který čeká rekonstrukce v rámci zmíněného projektu, je Meta. „Je koncipován jako místo pro bydlení tělesně postižených občanů a skutečně vyžaduje zásadní investice,“ uvedl Munzar s tím, že snahou města je poskytnout lidem v Metě vyšší komfort. Nedávno zde již byla otevřena ordinace, v rámci revitalizace je počítáno s bezbariérovým průjezdem celého sídliště pro vozíčkáře. „Díky zateplení a výměně oken uspoří tamní obyvatelé i několik tisíc korun ročně na energiích,“ vysvětlil Munzar.

V rámci projektu pak bude částečně rekonstruován i objekt ubytovny u bývalého Masokombinátu.

Představitelé radnice se v souvislosti s plánovanou revitalizací sídliště sešli v minulých měsících několikrát s občany na veřejných projednáváních či při dalších diskusích, aby si vyslechli jejich připomínky a názory.

„Celá akce má za cíl zkvalitnění životního prostředí pro desetitisíce obyvatel kročehlavského sídliště. Chceme z něj učinit vyhledávanou lokalitu pro bydlení i trávení volného času, příjemné místo k životu. Finální podobu získá projekt na základě analýz i připomínek v nejbližších měsících. První práce, především v oblasti veřejných prostranství, pak začnou ve druhé polovině letošního roku,“ prohlásil primátor Jiránek