Souvislý zápoj dřevin podél chodníků bude omezen a přibude nový bezpečný prostor pro odpočinek. Dále i fitness prvky pro dospělé a herní prvky pro děti. V úvaze jsou i lavičky. Ale jelikož si obyvatelé sídliště v minulosti stěžovali, že se na lavičkách srocují hlučné skupiny, které místní připravují o klid, o posezení v parčíku není ještě definitivně rozhodnuto.

Co se týká zeleně, vykáceny budou patrně jen některé kulovité javory, kterých má být odstraněno zhruba sedm kusů. Přesto, že jsou ve špatném zdravotním stavu, bude nutnost jejich odstranění ještě znovu posouzena. Na volných plochách v obvodové části parčíku bude vysazeno dalších patnáct nových stromů. Zastoupení zde budou mít opět javory a sakury.

Revitalizace parčíku v ulicích Generála Píky a Vrchlického v Kladně potrvá do konce roku.

"Prostor prosvětlíme, ale zároveň ho uděláme trochu intimním tím, že vytvoříme terénní vlny ze dvou stran. Vysoké budou půldruhého metru. Původní asfaltový chodník nahradí chodník ze šedé dlažby, který v místech kontaktu s dopravou doplní černý varovný pás z hmatové dlažby pro nevidomé. Na boční straně vnitrobloku město prověřuje možnost vytvoření devíti parkovacích míst,"popsal plán úprav Radovan Víta.

Hlavními příjezdovými komunikacemi po dobu výstavby budou ulice Vrchlického a Dánská.