Mluvčí radnice Lenka Růžková připomněla, že práce jsou opravdu nutné. „Dopravní situace v sídlišti Sítná je skutečně tristní. Většina občanů čeká na opravu již několik let, stav silnic a chodníků je v havarijním stavu. Při pouhé opravě, jak ji požadují organizátoři petice by se kvůli platné legislativě snížil počet parkovacích míst. Bylo proto nutné přistoupit k revitalizaci prostoru a malé změně uspořádání cestní sítě a parkování,“ vysvětlila mluvčí a připomněla, že parkování na sídlištích je problémem všude v Kladně a právě sídliště Sítná je jedno z nejpoddimenzovanějších.

„Jen v Ostravské ulici je k 308 bytům pouhých 85 parkovacích míst. Pokud by se sídliště stavělo dnes, musel by stavebník ke 308 bytům vystavět kolem 350 parkovacích míst podle velikosti bytů. Za roky projednávání máme mnoho podnětů od lidí, kteří v lokalitě bydlí. Žádají konečně změnu. Pokud to bylo jen trochu možné, byly připomínky občanů zapracovány,“ dodala Růžková. Výsledkem prací v Ostravské ulici bude zvýšení počtu parkovacích stání přibližně o 45 míst.

Revitalizace je přesto řešena co nejšetrněji k zeleni. Stavbě musí ustoupit dvě podlimitní břízky (jedna v Ostravské ulici, jedna v Ústecké). Jeden smrk byl pokácen kvůli tomu, že byl kdysi patrně samotnými občany zasazený nevhodně přímo nad teplovodem. „V lokalitě na druhé straně vysadíme 25 až 30 nových stromů a mnoho keřů. Prostor se tím zkultivuje, do odpočinkové zóny se vrátí vodní prvek, území se sjednotí a díky navazující cestní síti bude přívětivější i pro pěší,“ dodala mluvčí.