Akce měla začít už v loňském roce, vítěz tendru však vzhledem k náročnosti prací nemohl tehdy zaručit, že by práce dokončil ve stanoveném termínu. Vedení města se proto rozhodlo neprodleně zopakovat výběrové řízení a celou akci připravit k realizaci.

V rámci revitalizace ulice dojde ke kompletní výměně rozvodů vody a kanalizace, včetně veřejné části přípojek. Stavební firma Algon současně provede i opravu povrchu, tedy chodníků a komunikace.

„Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, je ukončení akce plánováno na listopad letošního roku. Po dobu stavebních prací bude prostor ulice uzavřen pro motorovou dopravu, řešeno bude pouze nezbytné zásobování. Pohyb chodcům bude umožněn a staveniště bude řádně označeno dopravním značením,“ řekl starosta Martin Hrabánek.

Slaňáky čeká v průběhu prací spousta dopravních omezení i komplikovaná řešení dopravní obslužnosti zejména místních podnikatelů. „Předem velice děkujeme za pochopení a trpělivost. Výhledem je pro nás všechny vědomí, že provedení revitalizace a s ním spojené zachování kulturního dědictví přispěje k vyššímu standardu bydlení a bezpečnosti chodců,“ dodal starosta

4.3. - 30.11. Realizace stavby

• Ulice Soukenická bude po celou dobu stavby uzavřena pro průjezd automobilů.

• V ulicích Soukenická a Štechova bude platit zákaz zastavení.

• Pěší komunikace bude zachována po celou dobu stavby.

• Tržnice zůstává průchozí po celou dobu stavby.

• Výjezd vozidel z ulice Kynského bude veden částí ulice Husova do ulice Třebízského a Politických vězňů.

Zásobování provozoven:

· Zásobování provozoven v ulici Hanžburského bude do 30. 4. probíhat z ulice Husova.

· Od 1. května bude zásobování bude probíhat přes ulici Fortenská a Soukenická. Vozidla budou projíždět stavbou.

· Pro všechny provozovny v ulici Hanžburského a Soukenická platí, že zásobování bude probíhat po dohodě se stavbou.

· K tomu bude určen manažer projektu paní Zelenková – tel. 732 292 451. Mimo pracovní dobu (po-pá 17 hod – 7 hod) a o víkendy prosíme zasílat pouze SMS zprávy.

11. 3. – 15. 4. Bude probíhat přepojení kanalizace na Komenského náměstí.

· Komenského náměstí nebude průjezdné.

· Ulice Fortenská a Štechova budou v té době obousměrné pouze pro vjezd vozidel stavby. Pro zásobování provozoven na Komenského náměstí bude povolen vjezd po telefonické domluvě se stavbou.

4. 3. -11.3. a 15. 4. -30.11. budou ulice Fortenská a Štechova fungovat ve stávajícím režimu. To znamená:

· Vjezd je povolen pouze pro vozidla stavby a dopravní obsluhu.

· Příjezd vozidel pouze z ulice Záfortenská.

Parkování pro držitele rezidenčních parkovacích karet bude zdarma vyhrazeno:

· Modelářské středisko cca 30 míst.

· Ve všední dny 10 vyhrazených míst na parkovišti proti Grandu.

Přístup do 2. základní školy bude pro žáky vymezen:

· Z ulice Záfortenská beze změny po stávající trase.

· Dočasný přechod pro chodce v ulici Soukenická bude zrušen.

· Z náměstí je přístup ulicí Pod Ungeltem. V ulici Štechova bude vyznačen nový přechod na protější chodník. Dále budou žáci přecházet zpět po již vyznačeném přechodu do bočního vstupu školy.

· Rodiče mohou při doprovodu dětí využít parkování na náměstí do 8 hodin zdarma.

· Na vysazení dětí je možnost využít 6 parkovacích míst nad a pod služebnou městské police.