Podle Kladenského deníku dělníci patrně netušili, jak nízko pod zemí je potrubí položené. Vše musí zodpovědět plynaři případně zhotovitel díla. Při havárii naštěstí nedošlo k explozi a nikdo nebyl zraněn. "Evakuace obyvatel proběhla standardně jako prevence. Ač byla přípojka vytyčena, její nestandartní uložení obetonováním zapříčinilo tuto poruchu. Porucha byla odstraněna ve spolupráci firmy EKOSTAVBY Louny s.r.o. a správce plynovodního potrubí do 3 hodin od nahlášení. Únik plynu byl zastaven do jedné hodiny,"řekla mluvčí slánského úřadu Markéta Růtová.

Vzhledem k tomu, že Hanžburského ulice se nachází v historickém jádru města, jakékoli opravy a rekonstrukce jsou o to složitější. Co se týká výměny kanalizace v ulici, stavební práce byly například v červnu přerušeny na základě statického posudku a pokračovaly dále až v červenci. Termín dokončení revitalizace se tak posunul na konec září.

„Důvodem červnového přerušení byla stávající kanalizace, kdy po lokálním obnažení staré hluboce uložené kanalizace, která měla být měněna za novou v rámci otevřeného výkopu, bylo zjištěno, že leží tak blízko domů, že by mohlo dojít v případě liniového obnažení její celé trasy ke statickému narušení sousedících budov, což potvrdil i statik,“ vysvětlila Markéta Růtová.

Sanace stávajícího potrubí je proto prováděna šetrným způsobem - vložkováním tzv. „rukávem“ – tedy bezvýkopovou metodou. „Výroba, dodání a montáž nového rukávu bude dokončena do konce srpna. Dokončení celé stavby se tím posouvá na konec září letošního roku,“ uzavřela Růtová.