Již několik let nastupují cestující do autobusů kladenské městské hromadné dopravy předními dveřmi. Zde přímo u řidiče dostanou platnou jízdenku.

Mnozí z nás by si řekli, že tento způsob je dostatečnou kontrolou a že černí pasažéři v Kladně nejsou. Jiní zase mohou namítat, že někteří šoféři mohou být nepoctiví a pustí třeba své známé nebo jiné osoby do vozu zadarmo, či za nižší cenu než je tarif, nevydají jízdenku a finanční obnos jim jde do vlastní kapsy. Existuje také možnost, že lidé jezdí za jiný tarif, než na jaký mají nárok, nebo jezdí na kartu, která třeba patří někomu jinému z rodiny.

Tito nepoctivci z řad cestujících i řidičů by si měli dávat velký pozor. V současné době totiž velmi často kontrolují městské autobusy revizoři. Tato kontrolní činnost je podle slov ředitele ČSAD Kladno Ludomíra Landy kontinuální, ale v současné době jsou kontroloři v autobusech vidět častěji.

,,Revizorskou činnost zajišťujeme dvěma způsoby. Jednak máme revizory, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale máme také uzavřenou smlouvu s externí firmou. Ta pracuje v rámci Středočeského kraje a možná i širšího okolí pro více dopravců,“ vysvětlil Ludomír Landa.

Náplň práce revizorů, kteří kontrolují v kladenských autobusech, je však mnohem širší. Primárně dohlížejí na to, jestli má cestující platnou jízdenku, kterou by u sebe měl mít po celou dobu jízdy. ,,Pokud ji u sebe cestující vůbec nemá, tak musí zaplatit pokutu ve výši pěti set korun a samozřejmě i jízdné,“ informoval Landa. Dále také sledují samotnou práci šoférů, dodržování jízdních řádů nebo dokonce vybavení vozidla i další věci, které musí dopravci povinně dodržovat.

Kontroly meziměstských linek mají prozatím za sebou a nyní se soustředí především na ty městské. ,,Děláme i cílené akce na určité segmenty dopravy, takže teď se revizoři pohybují na městských a příměstských linkách v Kladně,“ upřesnil Landa.

Přesný počet kladenských revizorů ředitel z pochopitelných důvodů neuvedl. A kolik peněz již od nepoctivců vybrali? To bude známo až po skončení letošního roku.