Pasy, občanské a řidičské průkazy. K vyřízení všech těchto dokladů se nově mohou občané kladenského správního obvodu objednávat on-line. Magistrát tak výrazně rozšířil možnost elektronických rezervací, které jsou již od loňského října možné pro evidenci motorových vozidel.

„Zkušenosti a ohlasy na zavedení on-line objednávkového systému u evidence vozidel byly stoprocentně pozitivní. Proto jsme chtěli našim občanům v co nejkratší době ulehčit život zavedením této služby i na další služby Centra správních agend (CSA),“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.

K příjmu žádostí a výdeji cestovních dokladů se mohou zájemci objednávat po internetu v hodinovém intervalu. „U řidičských a občanských průkazů je pak rezervace, podobně jako u evidence vozidel, možná po třiceti minutách,“ uvedla vedoucí správního odboru magistrátu Taťjána Kostková.

Banner s označením Rezervace agend on–line lidé naleznou na internetové stránce města. „Celá procedura, která výrazně zkrátí čekací dobu a usnadní návštěvu úřadu, je velmi jednoduchá a trvá asi půl minuty,“ sdělil primátor. Zároveň v této souvislosti upozornil, aby si klienti využívající on–line systém nezapomněli poznamenat vygenerované pořadové číslo, pod nímž budou na CSA vyvoláni.

Vzhledem k tomu, že od 1. dubna budou vydávány cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů (pořizovaných u občanů starších šesti let), bude možné podávat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji bez otisků prstů, nejpozději do 24. března. Následující týden totiž budou úřady obcí s rozšířenou působností, tedy i pracoviště CSA v Kladně, odpojeny od systému centrální databáze. Až do konce března tak nebude možné podávat žádosti o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji bez otisků prstů, rovněž v tomto období nelze vydávat již vyhotovené pasy.

Vydávání cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů, takzvaných blesk pasů, a provádění přípisů dětí do cestovních dokladů rodičů, nebude omezeno.