Čtyři roky strávila Marie Minaříková v křesle libušínské starostky. Jen o rok méně by podle dnešního rozsudku kladenského soudu měla strávit v zamřížované cele vězení. Senát Minaříkovou uznal vinnou ze všech dvanácti skutků navržených obžalobou a za zneužití pravomoci veřejného činitele, poškozování cizích práv a zpronevěru jí uložil nepodmíněný trest v nejmírnějším typu věznice, tedy s dozorem. Navíc jí nařídil uhradit Libušínu částku téměř jednoho milionu korun. Rozsudek však není pravomocný. Obžalovaná se proti němu ihned odvolala a celou kauzou, která se vleče už ne〜uvěřitelných devět let, se bude zabývat krajský soud.

Obžaloba Minaříkovou mimo jiné viní, že ve volebním období 1994 až 1998 uzavírala pro obec bez souhlasu zastupitelstva, případně až s jejich zpětným schválením, nevýhodné smlouvy, čímž Libušín připravila o statisíce korun. Vůči tehdejším zastupitelům prý vystupovala autoritativně, manipulovala s jejich názory a v podstatných otázkách rozhodovala sama, aniž by nechala podle zákona rozhodnout orgány obce. “Rezolutně odmítám všechny body obžaloby,“ uvedla Minaříková.

Bývalá starostka rovněž popírá, že by v roce 1995 bez souhlasu zastupitelů a pro obec nevýhodně pronajala soukromé společnosti restauraci Lidový dům či hluboko pod cenou prodala některé pozemky firmě, jejímž jednatelem byl partner Minaříkové dcery. Podle obžaloby také neprovedla výběrové řízení na zhotovitele stavebních plánů pro obecní nemovitosti, ačkoli věděla, že tuto zakázku přidělila člověku, jenž pro tuto činnost neměl živnostenské oprávnění, a plány, které prý byly cenově za provedenou práci nadhodnoceny, tak nelze použít pro případné stavební řízení.

Podle dalšího skutku Minaříková v několika případech uzavřela, opět bez výběrového řízení, smlouvy na provedení řemeslnických prací pro obec se svým bývalým zetěm, ačkoli i u něj si byla vědoma, že na ně nemá živnost. Podobně si prý počínala i v případě zakázky na rekultivaci skládky Na Bílkách. Také zde podle vyjádření státního zástupce hrály roli osobní vazby. Smlouva byla Minaříkovou podepsána se ženou, která v té době byla partnerkou jejího bývalého zetě.

Zmíněných trestných činů zpronevěry a poškozování cizích práv se měla dopustit tím, že znovu bez souhlasu obce uzavřela 27 smluv na prodej pozemků s tím, že se jedná o parcely určené ke stavbě rodinných domů. Tehdy ale nebylo vydáno platné územní rozhodnutí povolující výstavbu a zájemci o pozemky tak nemohli být zapsáni na katastru nemovitostí. Přesto prý od nich exstarostka stačila ve 20 případech vybrat zálohy ve výši 1500 korun a použít tak sumu 30 tisíc pro svou vlastní potřebu.

Kladenský soud už jednou uznal Marii Minaříkovou vinnou. Po jejím odvolání se kauzou zabýval krajský soud, jenž ji s požadavky na doplnění dokazování vrátil zpět do Kladna. Zde včera senát potvrdil svůj původní tříletý nepodmíněný trest.