„Policisté se zaměří i na používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček, dodržování rychlosti vozidel a zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Při dopravní akci nebudou opomenuti ani další účastníci silničního provozu, tedy chodci a cyklisté," uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

Více hlídek bude nejen na pevných stanovištích, ale i mobilních. Využito bude i speciální služební vozidlo Volkswagen Passat.

„Cílem této bezpečnostní akce je snížit závažná porušení pravidel silničního provozu, neboť neukázněnost a nedisciplinovanost některých řidičů je v mnoha případech příčinou řady zbytečných kolizí na silnicích a některé vedou až k vážným dopravním nehodám," dodala mluvčí.