„Při rekonstrukci bude vyčištěna a obnovena roura propustku, který bude vybaven novými železobetonovými čely, zlepší se tím i stabilita svahu, obnoven bude vtok a též výtok,“ řekl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči musí po dobu výstavby počítat s dopravním omezením. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a řízen kyvadlově semaforem. Zatím předpokládaná doba omezení je 2,5 měsíce. "Nicméně průběh realizace se bude odvíjet také od stavu zjištěného po vyčištění roury propustku," dodal Martin Buček.