Ve směru  ze Švermova do centra zůstává provoz na této komunikaci nezměněn.Stanovená trasa objížďky: provoz bude veden jednosměrně od okružní křižovatky "Na Cikánce" ulicí Na Kopci směr Kladno centrum a v opačném směru ulicí Huťská, ul. Pod Zámkem a ul. Průmyslová směr Kladno Švermov.

Ve směru ze Švermova nenastává žádná změna ani u linek městské hromadné dopravy. Ve směru z Kladna do Švermova nebude obsluhována autobusová zastávka U hřbitovů a zastávka Na Kopci je přesunuta na zastávku Kübeck. Na dotčených zastávkách jsou již vylepeny informace pro cestující.